Attest van hoofdverblijfplaats met historiek van adressen

Een attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst) met historiek van adressen bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn/haar adres in de gemeente én geeft een historiek van adressen weer.

Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • Naam en voornamen
 • Plaats en datum van geboorte
 • Adres
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • De datum sinds wanneer u op het adres woont
 • De vorige adressen en de data waarop u op deze adressen werd ingeschreven

Voorwaarden

Wie kan het attest aanvragen?

 • Uzelf
 • Een derde persoon die in het bezit is van een aanvraag opgesteld door een advocaat, een vrederechter, een juridische dienst ...
 • Een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Procedure

U kunt het attest van hoofdverblijfplaats met historiek van adressen opvragen bij uw gemeente.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Wat meebrengen

Als u het attest zelf ophaalt:

 • Uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • Een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • Uw eigen identiteitskaart.

Kostprijs

Gratis