Medewerker bouwkundig erfgoed bij het Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw

Diploma: masterdiploma of bachelordiploma of gelijkwaardige achtergrond door aantoonbare opleiding, bijscholing en/of ervaring.
Niveau: barema B113 van de Vlaamse Overheid
Contract: Deeltijds (80%) onbepaalde duur
Solliciteren: Tot en met 15 maart 2021
Procedure: Aanwerving

Wat houdt de functie in?

Binnen het team van het regionaal landschap maar ook extern naar alle partners toe ben jij hét aanspreekpunt voor bouwkundig erfgoed. Je organiseert de dagdagelijkse werking van de projectvereniging, het overleg met stuurgroep en raad van bestuur, en zorgt voor een goede informatiedoorstroming naar alle betrokkenen.

Het ondersteunen van gemeenten rond het beheer en beleid i.k.v. de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed wordt in de eerste jaren het inhoudelijk speerpunt van je werking. Je werkt samen met gemeentelijke diensten een plan van aanpak uit om dat bouwkundig erfgoed op te volgen, neemt daarbij zelf het voortouw en benut ook mogelijkheden om vrijwilligers en erfgoedverenigingen hierbij te betrekken. In overleg met de betrokken gemeenten kunnen op termijn ook andere thema’s van het bouwkundig erfgoed aan bod komen (bv. funerair erfgoed,…).

Je bent en blijft op de hoogte van de wetgeving in dit verband, hebt zelf al een goede expertise rond dit thema en kan doorverwijzen naar een netwerk van experts voor specifieke gevallen. Je houdt de vinger aan de pols van het Vlaamse en provinciale beleidskader kan dit vertalen naar concrete acties in de regio.

Daarnaast start je vanaf begin 2022 het traject op voor een erkenningsaanvraag als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst. Samen met de berokken gemeenten, het regionaal landschap en verengingen uit de regio actualiseer en herwerk je bestaande omgevingsanalyses en beleidsplannen tot een gedragen aanvraagdossier waarbij naast bouwkundig erfgoed ook landschapszorg en archeologie een volwaardige plaats krijgen in de werking.

Tot slot draag je actief bij tot sensibilisatie voor bouwkundig erfgoed door het breed communiceren van acties in de regio en het (mee) organiseren van specifieke vormingsmomenten voor de sector en publieksactiviteiten voor een groter publiek.

Jouw takenpakket:

 • Opstarten en begeleiden van inventarisatie en monitoring van bouwkundig erfgoed
 • Adviesverlening en ondersteuning i.k.v. behoud en restauratie van bouwkundig erfgoed en financiering ervan: terreinprospectie, doorverwijzing naar specifieke informatie of experten, ondersteuning bij subsidieaanvragen,…
 • Opvolging van inventarisatie en monitoring door vrijwilligers
 • Opvolgen van het Vlaams en provinciaal beleid en het wetgevend kader rond bouwkundig erfgoed
 • (Co-)organisatie en begeleiding van vormingsmomenten en kennisuitwisseling rond bouwkundig erfgoed in de regio voor gemeentelijke diensten, erfgoedverenigingen en/of vrijwilligers (bv. goede praktijken rond inventarisatie en beheer van bouwkundig erfgoed)
 • Co-organisatie van publieksactiviteiten rond het thema bouwkundig i.s.m. de betrokken gemeenten, de cultuurregio, andere medewerkers binnen het regionaal landschap, dit aansluitend op initiatieven in de regio (bv. Open Monumentendag, Erfgoeddag,…)
 • Inhoudelijke invulling van de publieksgerichte communicatie rond bouwkundig erfgoed van de projectverenigingen en in het geheel van het regionaal landschap i.s.m. de medewerker communicatie, de coördinator en andere medewerkers binnen het team: stoffering van website, sociale media, artikels voor diverse andere kanalen, persberichten,…
 • Organiseren of bijwonen van overlegvergaderingen i.k.v. alle bovenstaande taken.

 

Voorwaarden

Wat verwachten wij van jou?

 • Je hebt een masterdiploma of een bachelordiploma of gelijkwaardige achtergrond door aantoonbare opleiding, bijscholing en/of ervaring. Volgende disciplines komen daarbij in aanmerking:
  • Architectuurwetenschappen (architect of interieurarchitect)
  • Ingenieur wetenschappen: architect
  • Stedenbouw en ruimtelijke planning
  • Erfgoedstudies
 • Een bijkomend licentiaats-/masterdiploma of master na master ‘Conservation of Monuments and sites’ of ‘Monumenten- en landschapszorg’ is een belangrijk pluspunt.
 • Je hebt (minstens een eerste) relevante werkervaring, met sterke voorkeur in het erfgoedveld, in het bijzonder dat van het bouwkundig erfgoed.
 • Je hebt een goede basiskennis van de meest courante PC-toepassingen (MS Windows, Word, Excel, Powerpoint); kennis van software als GIS- en CAD-programma’s is een pluspunt.
 • Je bent een netwerker, legt vlot contact met verschillende partners (gemeenten, organisaties, betrokken particulieren...). Je bouwt verder op bestaande relaties met gemeenten, burgers, verenigingen en andere stakeholders en breidt dit uit.
 • Je hebt een sterke communicatieve kant: je hebt een vlotte pen en bent in staat informatie enthousiast en bevattelijk over te brengen naar diverse doelgroepen (professionelen én vrijwilligers).
 • Je bent organisatorisch sterk, werkt gestructureerd en planmatig aan complexere of langlopende taken en doet dat nauwkeurig.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken: je ontwikkelt je eigen initiatieven, maar zet ze als goede teamspeler in voor het globale eindresultaat.
 • Je stelt je binnen de werkomgeving politiek neutraal en diplomatisch op.
 • Je bent proactief ingesteld: je anticipeert op knelpunten en hebt al oplossingen achter de hand; je grijpt kansen, ook als ze zich onverwacht aanbieden.
 • Streekkennis en ervaring met het globale erfgoedpakket van de Brabantse Kouters zijn sterke pluspunten.
 • Je bent bereid tot het presteren van flexibele werkuren (bv. occasionele weekendactiviteit of avondvergadering).
 • Je ben in het bezit van een Rijbewijs (B).
 • Je bent bij voorkeur snel beschikbaar.

 

Wat hebben wij jou te bieden?

 • Een maatschappelijk relevante job in een enthousiast, multidisciplinair team
 • Een gevarieerde jobinhoud met veel interactie met gemeentelijke diensten, vrijwilligers en eigenaars en gebruikers van bouwkundig erfgoed
 • Een contract van onbepaalde duur voor een deeltijdse tewerkstelling (80%)
 • Verloning volgens barema B113 van de Vlaamse Overheid; relevante anciënniteit kan in rekening gebracht worden
 • Eindejaarspremie conform regeling in paritair comité 329.01
 • Vergoeding voor woonwerkverplaatsing (waarbij de verplaatsing met het openbaar vervoer volledig vergoed wordt)
 • Glijdende werktijden
 • 3 bijkomende verlofdagen op jaarbasis
 • Daarnaast keuze tussen 38u-regime of 40u-regime met compensatiedagen
 • Goed bereikbare werkplaats op 10 min wandelen van het station van Vilvoorde

 

Procedure

Selectieprocedure

Na een selectie op basis van CV/motivatiebrief, worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een selectieproef en gesprek. Deze worden ingepland op 22 en/of 29/03/2021 (voormiddagen). Bij indienen van uw kandidatuur wordt verwacht dat u zich op die dagen kan vrijmaken.

Hoe kan je je kandidaat stellen voor deze functie?

Kandidaten sturen uiterlijk op 15/03/2021 een CV en motivatiebrief per e-mail naar patrick.endels@brabantsekouters.be, met als onderwerp 'sollicitatie medewerker bouwkundig erfgoed’, en volgende documenten in bijlage: 'familienaam_voornaam_cv' en 'familienaam_voornaam_motivatiebrief'.

Meer info

Contacteer Patrick Endels, coördinator, tel. 02/253.43.04 of 0496/50.03.01. U kan rekenen op een discrete behandeling van uw kandidatuur.

Ga naar de website van Regionaal Landschap Brabantse Kouters