Toezichter gemeentelijke basisschool Zaventem

Niveau: E1-E3 / D1- D3
Contract: Voltijdse arbeidsovereenkomst bepaalde duur
Solliciteren: Zo snel mogelijk
Procedure: Aanwerving

Onze gemeentelijke basisschool in Zaventem is dringend op zoek naar een enthousiaste toezichter.

Wat houdt de job in?

Je staat in voor de dagelijkse opvang van en toezicht (voorschools, ’s middags, naschools) op kinderen met als doel de ontwikkeling van kinderen optimaal te ondersteunen door:

 • het instaan voor het dagelijks onthaal van de kinderen
 • het zorgen voor een aangepaste groepssfeer en rustige omgeving
 • het omgaan met conflicten bij kinderen (vermijden en ingrijpen waar nodig)
 • toezicht vrij spel, binnen en buiten
 • het begeleiden van kinderen binnen en buiten de lokalen
 • het uitvoeren van administratieve taken waaronder het in- en uitschrijven van de kinderen in de opvang

De te presteren uren zijn: elke dag van 7u00 tot 8u30 en van 11u30 tot 18u00

Voorwaarden

Wat verwachten wij van jou?

 • Je hebt een hart voor kinderen, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en werkt graag in een team.
 • Je kan kordaat optreden indien nodig en durft initiatief nemen.
 • Je bent flexibel en kan zelfstandig werken
 • Je kan omgaan met een gevarieerde mix van kinderen en ouders
 • Je bent klantvriendelijk en integer
 • Je kan je goed uitdrukken in het Nederlands en vlot communiceren ((kennis van het Nederlands op minstens niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen, minstens niveau 1.2).

Ons aanbod?

 • Voltijdse tewerkstelling op basis van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding (of zo snel mogelijk).
 • Loonschaal:
 • - D1-D3 (min. € 2047,76 en max. € 3187,11 bruto/maand voor een voltijdse functie) voor kandidaten die beschikken over het bewijs van het succesvol gevolgd hebben van een opleiding/vorming van minimum 20 uur met betrekking tot de buitenschoolse opvang en begeleiding van kinderen (of beschikken over een diploma secundair onderwijs in een pedagogische/verzorgende richting)
 • - E1-E3 (min € 2040,06 en max € 2548,15 bruto/maand voor een voltijdse functie) voor kandidaten die niet beschikken over dergelijk attest
 • Gelijkwaardige relevante beroepservaring (ook uit de privésector) wordt in rekening genomen
 • Minstens 32 dagen verlof op jaarbasis (voor een voltijdse functie, deeltijds a rato)
 • Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques van € 8 (per volledige werkdag van 7u30), volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding, toekenning ecocheques en cadeaucheque (pro rata jaarlijkse tewerkstelling) en 2de pensioenpijler
 • De kans om een maatschappelijk erg belangrijke rol op te nemen

Procedure

Interesse?

Bezorg zo snel mogelijk jouw cv en motivatiebrief aan het college van burgemeester en schepenen bij voorkeur via onderstaande knop of per e-mail naar vacature@zaventem.be.

Solliciteer

Indien we meer dan 10 kandidaturen ontvangen, zal er een preselectie gebeuren door screening van de ontvangen CV’s en motivatiebrieven op basis van de in het vacaturebericht gestelde verwachtingen (motivatie en relevante werkervaring gelden daarbij als extra belangrijk).

Indien jouw kandidatuur weerhouden wordt, zal je van ons bevestiging ontvangen en op de hoogte gebracht worden van de datum van het sollicitatiegesprek en het exacte uur.

Meer info