Inburgering en onthaal

Inburgeringscursus

Ben je pas in Vlaanderen en is alles nieuw voor je? Of ben je hier al langer, maar voel je je nog niet helemaal thuis? Het Agentschap Inburgering en Integratie helpt je graag op weg!

Zoek je werk of wil je studeren? Wil je iets leuks doen in je vrije tijd? Heb je vragen over je rechten en plichten? Wil je graag Nederlands leren of nieuwe mensen ontmoeten? Wij zoeken samen met jou hoe je dat kan doen.

Het inburgeringstraject

Het inburgeringstraject bestaat uit:

 • Maatschappelijke oriëntatie: je leert over leven, wonen en werken in België.
 • Nederlands leren: je volgt een cursus Nederlands via onze partners.
 • Traject naar werk: je schrijft je in bij VDAB (of Actiris in Brussel).
 • Participatie- en netwerktraject: je doet vrijwilligerswerk, stage of je neemt deel aan een buddyproject.

Meer info over het volgen van een inburgeringstraject en inschrijvingen: Agentschap Integratie en Inburgering - Benoit Hanssenslaan 7, 1800 Vilvoorde  -  vlaams-brabant@integratie-inburgering.be  -  02 701 76 00

Info in verschillende talen


BuddyZ : GEZOCHT : Buddy's voor nieuwkomers 

 • Ben je inwoner van Zaventem en ouder dan 18 jaar?
 • Ben je sociaal en spreek je, naast het Nederlands, nog andere (contact)talen?
 • Help jij graag nieuwkomers in Zaventem te integreren?

Het project BUDDY'Z verbindt nieuwkomers en Zaventemenaars om nieuwkomers wegwijs te maken in onze samenleving. De nieuwkomer maakt kennis met het aanbod, de diensten en voorzieningen in Zaventem. Hij bouwt een sociaal netwerk op en krijgt oefenkansen Nederlands.

Voor de buddy is het een kennismaking met nieuwkomers en hun cultuur en een verrijking van hun kijk op diversiteit.

Info en inschrijving : Integratiedienst Zaventem - 0492 18 40 82 - integratie@zaventem.be


Integratie- en participatietrajecten

Het participatie- en netwerktraject is één van de vier onderdelen van het inburgeringstraject voor nieuwkomers. De inburgeraar versterkt en verbreedt het eigen sociaal netwerk tijdens minimum 40 uur. Dat kan bijvoorbeeld in een buddyproject, een stage bij een bedrijf, vereniging of lokaal bestuur, via vrijwilligerswerk, deelname aan activiteiten in een buurthuis …

Er zijn heel veel verschillende activiteiten mogelijk. Ze moeten voldoen aan twee criteria: 

1. Bevorderen van participatie op sociaal vlak, zodat de inburgeraar een steviger en breder sociaal netwerk uitbouwt in België.

      De activiteit moet: 

 • In duo of groep gebeuren,  
 • De inburgeraar nieuwe mensen doen leren kennen (buiten de eigen directe leefwereld), 
 • Een grote kans geven op uitbouwen van duurzame sociale contacten.  

Activiteiten waarbij de inburgeraar veel alleen is en weinig interactie heeft met mensen, zijn niet geschikt. 

2. Het vindt plaats in een Nederlandstalige context, zodat de activiteit een oefenkans Nederlands kan zijn. 

 • De voertaal van de activiteit Nederlands,  
 • Er is wederzijdse interactie tussen de gesprekspartners, 
 • Andere deelnemers spreken goed Nederlands (en zijn ze het niet zelf nog aan het leren). 

Het is geen vereiste dat inburgeraars een bepaald niveau Nederlands beheersen, vooraleer ze met het participatietraject kunnen starten. Inburgeraars kunnen op elk moment van hun inburgeringstraject instappen. Activiteiten waar de inburgeraar het Nederlands wel oppikt, maar zelf beperkt spreekt, zijn dus ook waardevol.

Kan jouw organisatie inburgeraars inschakelen als vrijwilliger of laten deelnemen aan een activiteit? 

Laat het ons weten: op integratie@zaventem.be en ontvang informatie op maat

Info en contact : Integratiedienst Zaventem – Stationsstraat 26, 1930 Zaventem - 0473 98 55 71