Rode Cité

Momenteel vinden er werken plaats in de wijk Rode Cité. Hieronder vind je meer informatie.

Welke werken worden uitgevoerd?

De wijk wordt volledig heraangelegd:

 • Nieuwe riolering (gescheiden rioleringsstelsel)
 • Nieuw wegdek
 • Groenaanleg
 • Nieuwe voetpaden
 • Nieuwe parkeerplaatsen
 • Een wadi op de hoek van de Olmenstraat en de Leerlooierijstraat voor de opvang van hemelwater

Waarom worden de werken uitgevoerd?

De riolering en het wegdek van de Rode Cité waren aan vernieuwing toe.

Wanneer vinden de werken plaats?

Het project wordt in verschillende fasen afgewerkt. De eerste fase loopt van 12 juni tot en met 13 november 2023.

Het volledige project zal minstens 185 à 200 werkdagen in beslag nemen.

Waar vinden de werken plaats?

 • Fase 1 (tot en met 13 november 2023):
  • Seringendreef (tussen Leerlooierijstraat en de garageboxen)
  • Leerlooierijstraat (tussen Olmenstraat en Invalidenlaan)
 • Latere fasen:
  • Toekomststraat (tot Bosstraat)
  • Invalidenlaan
  • Seringendreef (tussen Leerlooierijstraat en Toekomststraat)
  • Vrijheidsdreef

Welke hinder kan je verwachten?

Tijdens de eerste fase (tot en met 13 november 2023) wordt de werfzone volledig afgesloten voor het verkeer.

Uitzondering: tijdens het bouwverlof zal de zone toegankelijk zijn voor de bewoners.

Info via bewonersbrieven

De aannemer zal de bewoners tijdig op de hoogte brengen van de start van elke nieuwe fase en de te verwachten hinder via bewonersbrieven.

Heb je nog vragen?

Contacteer onze dienst Openbare werken: