Rode Cité

Momenteel vinden er werken plaats in de wijk Rode Cité. Hieronder vind je meer informatie.

Waarom?

De riolering en het wegdek van de Rode Cité waren aan vernieuwing toe.

Waar?

 • Fase 1:
  • Seringendreef (tussen Leerlooierijstraat en de garageboxen)
  • Leerlooierijstraat (tussen Olmenstraat en Seringendreef)
 • Fase 2: Leerlooierijstraat (tussen Seringendreef en Invalidenlaan)
 • Latere fasen:
  • Toekomststraat (tot Bosstraat)
  • Invalidenlaan
  • Seringendreef (tussen Leerlooierijstraat en Toekomststraat)
  • Vrijheidsdreef

Wanneer?

 • Fase 1: einddatum: maandag 13 november 2023
 • Fase 2: vermoedelijke einddatum: maart 2024 (afhankelijk van de weersomstandigheden)
 • Latere fasen:
  • startdatum: aansluitend op fase 2
  • einddatum: te bepalen

Het volledige project zal minstens 185 à 200 werkdagen in beslag nemen.

De aannemer houdt de bewoners via bewonersbrieven op de hoogte van de verschillende fasen van de werken. Zodra we verdere informatie ontvangen, updaten we deze pagina. 

Welke werken?

De wijk wordt volledig heraangelegd:

 • nieuwe riolering (gescheiden rioleringsstelsel)
 • nieuw wegdek
 • groenaanleg
 • nieuwe voetpaden
 • nieuwe parkeerplaatsen
 • een wadi op de hoek van de Olmenstraat en de Leerlooierijstraat voor de opvang van hemelwater

Welke hinder?

 • Fase 1:
  • Deze werken zijn voor 95% afgerond. Er moeten nog enkele werken uitgevoerd worden, zonder hinder voor de bewoners.
  • De Seringendreef is terug beschikbaar voor alle verkeer.
 • Fase 2: de werfzone wordt volledig afgesloten voor alle verkeer.

Zodra we verdere informatie ontvangen over de te verwachten hinder, updaten we deze pagina.

Heb je nog vragen?

Contacteer onze dienst Openbare werken: