Schepencollege

Wat?

Het College van Burgemeester en Schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen. Het college heeft ook een aantal specifieke bevoegdheden die bij wet of decreet bepaald zijn. Binnen zijn of haar eigen domein heeft een schepen een beperkte autonomie. Nadat het schepencollege een voorstel heeft goedgekeurd, zorgt de Algemeen Directeur dat de gemeentelijke ambtenaren dit uitvoeren. De Algemeen Directeur woont de vergaderingen van het College van Burgemeester en Schepenen bij en neemt het verslag op.

Het college vergadert één keer per week. De zittingen zijn niet openbaar en kan je dus niet bijwonen. 

Wie?

Samenstelling

 • Ingrid Holemans Open VLD

  Contact

  Functies

  Burgemeester
  • Algemeen beleid en coördinatie administratie Gemeente en OCMW
  • Algemene leiding administratieve personeelsaangelegenheden
  • Sociaal overleg
  • Preventie en veiligheid
  • Politie
  • Brandweer
  • Economie
  • Landbouw
  • Luchthavenbeleid
  • Mobiliteit
  • Gemeentelijke Administratieve Sancties
  • Autonoom Gemeentebedrijf (voorzitter)
  • Erediensten
  • Informatie/Communicatie
  • Cultuur & Toerisme
 • Bart Dewandeleer CD&V

  Functies

  1ste Schepen

  Schepen voor Financiën en Ruimtelijke Ordening

  • Financiën en begroting gemeente en OCMW
  • Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
  • Milieuvergunningen
  • Grondbeleid
  • Erosiebestrijding (i.s.m. Schepen voor Openbaar Domein)
  • GIS
  • Structuurplanning
  • GECORO
  • Coördinatie bedrijvenzones (i.s.m. burgemeester)
  • Huisvesting
  • Duurzaam wonen
  • Participatieve democratie
 • Dirk Philips Open VLD

  Contact

  Functies

  2de Schepen

  Schepen voor Welzijn en Onderwijs

  • Sociale zaken en welzijn
  • Burgerzaken
  • Begraafplaatsen
  • Minder validenzorg
  • Emancipatie, gelijke kansenbeleid, armoedebestrijding
  • Preventieve geneeskunde
  • Feestelijkheden
  • Jumelage
  • Markten
  • Onderwijs/kunstonderwijs/bibliotheek
  • Voor- en naschools toezicht & buitenschoolse kinderopvang
  • Kinderdagverblijf
  • Sociale raad
  • Dorpsraad Zaventem
 • Piet Ockerman Open VLD

  Contact
  Adres
  Leuvensesteenweg 624 , 1930 Zaventem
  GSM
  0473 98 64 47
  piet.ockerman@zaventem.be
  ockernos@yahoo.com

  Functies

  3de Schepen

  Schepen voor Sport en Tewerkstelling

  • Sportbeleid
  • Sportraad
  • Middenstandsbeleid (i.s.m. de burgemeester)
  • Ontwikkelingssamenwerking
  • Tewerkstelling
  • IDPBW
  • Openbaar vervoer en duurzame mobiliteitsplanning (i.s.m. de burgemeester)
 • Martine Robberechts Open VLD

  Functies

  4de Schepen

  Schepen voor Beheer gebouwenpatrimonium, Rechtsgedingen en Verzekeringen

  • Rechtsgedingen en verzekeringen
  • Nieuwbouw en onderhoud gebouwen gemeente en OCMW
  • Uitleendienst
  • Duurzaamheid gebouwen Gemeente en OCMW
  • Cultuurraad
  • Dorpsraad Sterrebeek
  • Algemene milieuproblematiek en duurzaamheid (i.s.m. Schepen voor Ruimtelijke Ordening en Schepen voor Openbaar Domein)
 • Wim Driesen Open VLD

  Contact

  Functies

  5de Schepen

  Schepen voor Openbaar domein

  • Onderhoud wegen- en groenpatrimonium gemeente en OCMW
  • Openbare nutsvoorzieningen
  • Algemene milieuproblematiek en duurzaamheid (i.s.m. Schepen voor Ruimtelijke ordening en Schepen voor beheer gebouwenpatrimonium)
  • Erosiebestrijding (i.s.m. Schepen voor ruimtelijke ordening)
  • Patriottisch comité
 • Alihsan Özkan Open VLD

  Contact

  Functies

  6de Schepen

  Schepen voor Sociale Integratie, Vlaams karakter en Jeugd

  • Sociale integratie
  • Vlaams karakter
  • Jeugdbeleid
  • Jeugdraad
  • Speelpleinwerking
  • Jeugdbeweging
 • Hilde Van Craenenbroeck CD&V

  Functies

  7de Schepen

  Schepen voor Sociale versterking en Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

  • Sociale versterking (OCMW)
  • Voorzitter bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
  • Thuiszorg
  • Woonvoorzieningen senioren/Woon- en zorgcentrum
  • Informatica/ e-government
  • Dorpsraad Sint-Stevens-Woluwe
  • Dierenwelzijn