Rechtspositieregeling

Elk lokaal bestuur beschikt over een rechtspositieregeling. Dat is een document waarin de rechten en plichten staan van de medewerkers van het lokale bestuur. De ‘RPR’ is dus de juridische basis van alle afspraken voor onze medewerkers.

In de rechtspositieregeling voor het personeel van lokaal bestuur Zaventem komen volgende elementen aan bod:

  • de selectie van het personeel
  • de loopbaan (inclusief de evaluatie), vorming en opleiding, het ontslag
  • alle bepalingen in verband met het salaris
  • de vergoedingen en toelagen
  • de verloven en afwezigheden, inclusief de administratieve toestanden van het personeel

Zaventem heeft drie versies van de rechtspositieregeling. Je kan ze onderaan deze pagina raadplegen. De rechtspositieregeling van lokaal bestuur Zaventem is goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.