Rechtspositieregeling

Elk lokaal bestuur dient te beschikken over een rechtspositieregeling. In de rechtspositieregeling voor het personeel van gemeente en OCMW Zaventem komen de volgende elementen aan bod:

  • de selectie van het personeel
  • de loopbaan, inclusief de evaluatie, vorming en opleiding, het ontslag
  • alle bepalingen in verband met het salaris
  • de vergoedingen en toelagen
  • de verloven en afwezigheden, inclusief de administratieve toestanden van het personeel

Deze rechtspositieregeling werd goedgekeurd door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2022. De rechtspositieregeling is geldig voor zowel het gemeentepersoneel als het OCMW-personeel.