Regionaal mobiliteitsplan Vlaamse Rand, jouw mening telt

Onze gemeente maakt samen met 32 andere gemeenten deel uit van de Vervoerregio Vlaamse Rand. In deze vervoerregio hebben we de afgelopen jaren werk gemaakt van de opmaak van een Regionaal Mobiliteitsplan om de regio duurzamer, veiliger, welvarender, leefbaarder en meer bereikbaar te maken.

Doel van ons regionaal mobiliteitsplan

Het Regionaal Mobiliteitsplan werkt naar een veilige en leefbare regio en dit via een beter mobiliteitsaanbod en een betere infrastructuur met aandacht voor voetgangers, fietsverbindingen en openbaar vervoer. Zo wordt onze mobiliteit duurzamer.

In tweede orde werken we op de pijlers Gedrag en Ruimte waar we óók een duurzamere mobiliteit willen stimuleren. Voor alle weggebruikers, zowel de fiets, de bus, de trein, de auto en de logistiek, werd een ideaal scenario uitgewerkt. Om dat scenario te realiseren, bevat het Regionaal Mobiliteitsplan 130 concrete acties die de komende jaren in de vervoerregio Vlaamse Rand zullen worden uitgerold.

Samenwerking

Dit plan werd door de lokale besturen, samen met de verschillende Vlaamse mobiliteitspartners (MOW, AWV, De Lijn, De Werkvennootschap, Vlaamse Waterweg) opgesteld. Ook andere partners werden betrokken, zowel op Vlaams als provinciaal niveau. Uiteraard werden de mobiliteitsdiensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eveneens betrokken. Een nauwe en goede samenwerking met hen is van groot belang. Mobiliteit stopt ook niet aan gewestgrenzen.

Jouw mening telt

Als burger krijg je de kans om dit plan na te kijken, en er ook eventuele opmerkingen en suggesties op te formuleren.

Het voorlopig ontwerp RMP en ontwerp plan-MER liggen in openbaar onderzoek van 31 mei 2023 tot 29 juli 2023. Je kan deze documenten raadplegen via:

Opmerkingen? 

Bezorg ze tot en met 29 juli 2023 

Gepubliceerd op dinsdag 23 mei 2023 8.00 u.