Richtlijnen voor handelaars

Mag mijn zaak open blijven? Mag ik mijn activiteit nog uitoefenen? Onder welke voorwaarden? En hoe kan ik alles veilig laten verlopen? De overheid maakte een overzicht voor wie door het bos de bomen niet meer ziet.

Coronavirus: indicatieve lijst van voornaamste toegelaten activiteiten

In de link hieronder vind je een lijst van handelszaken en activiteiten waarvoor we regelmatig vragen krijgen of zij al dan niet mogen geopend zijn of mogen plaatsvinden. Deze lijst is niet exhaustief en verleent geen enkel recht. De wetteksten en de besluiten van de toezichthoudende autoriteiten hebben onder alle omstandigheden voorrang. Enkel de gerechtshoven en rechtbanken kunnen geschillen beslechten. Deze lijst kan op ieder moment worden gewijzigd. Hij wordt regelmatig bijgewerkt.

Click & Collect: niet-essentiële handelszaken mogen hun producten online verkopen en via een systeem van levering en ophaling op afspraak, buiten en zonder toegang tot de winkel.

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-indicatieve-lijst

Preventieve maatregelen

De FOD Economie heeft een gids met tips en communicatiedragers samengesteld om de zelfstandigen en winkeliers te helpen om hun activiteiten in veilige omstandigheden uit te oefenen. De gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen kleinhandelaars/zelfstandigen, hun personeel en hun klanten. Het gaat onder meer om:

  • algemene regels voor de toegang tot winkels en winkelcentra
  • organisatie van de binnen- en buitenruimtes
  • hygiënemaatregelen
  • manieren om fysiek contact te beperken
  • bepalingen voor betaling aan de kassa
  • klanteninformatie
  • organisatie van ambulante handel

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-tips-voor-winkels

Gepubliceerd op maandag 29 maart 2021 12.17 u.