Rioleringswerken Eversestraat- Tiendeschuurveld

Start werken: april 2018
Einde werken: najaar 2018

De NV. Viabuild voerde de riool- en wegvernieuwingswerken in de Eversestraat - Tiendeschuurveld uit in verschillende fases. Na de opbraak van de bestaande verhardingen werden de nieuwe aangelegd. De putten en sleuven werden maximaal gedicht.