Rustpensioen

Wat?

Iedereen die gewerkt heeft als loontrekkende, ambtenaar of zelfstandige, heeft op het einde van zijn loopbaan recht op een rustpensioen. In België bedraagt de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar, zowel voor mannen als vrouwen.
Het rustpensioen kan ingaan op de 1ste dag van de maand die volgt op de 65ste verjaardag.
De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 verhoogd tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar.
Het is wel mogelijk om onder bepaalde voorwaarde vroeger dan je 65ste met pensioen te gaan.

Hoe aanvragen?