Samenleven en kansen vergroten

De grote diversiteit in onze samenleving, en zeker in Zaventem, is een vaststaand gegeven met positieve aspecten en knelpunten. Onze rol is te zorgen dat we met die diversiteit leren omgaan, dat we elkaar beter leren kennen en we voldoende kansen te bieden aan al haar inwoners. De integratiedienst van Zaventem werkt samen met andere diensten om activiteiten en projecten te realiseren die deze doelen beogen bv. One World i.s.m. CC De Factorij, Ezelsoor boekenkaftdag i.s.m. bibliotheek De Factorij, buurtsport i.s.m. de sportdienst, …

Schoolopbouwwerk Zaventem

Onderwijsopbouwerk i.s.m. Riso Vlaams-Brabant werkt aan gelijke onderwijskansen en -rechten voor kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met achterstand en achterstelling d.m.v. ondersteunende initiatieven voor kinderen, hun ouders en samenwerkingsverbanden aan te gaan met onderwijspartners. Concreet betekent dit dat schoolopbouwwerk Zaventem zich richt op communicatie bevorderen tussen ouders en scholen, taalstimulering en netoverschrijdend overleg tussen verschillende onderwijsactoren.

Project Schoolsprong

Het project Schoolsprong heeft als bedoeling ouders voor te bereiden op de sprong van de kleuterklas naar het eerste leerjaar. Er worden ouderbijeenkomsten georganiseerd met de leerkrachten, met als thema’s taalstimulering, schoolrijpheid, huiswerk en de overgang naar het eerste leerjaar. Info & contact: els.van.imschoot@samenlevingsopbouw.be 0491 903427

Vormingen en infomomenten

De integratiedienst organiseert vormingen voor verschillende groepen, zoals ouders, vrijwilligers, professionals, …  

Doe je mee-fonds

Het doe-je-mee-fonds is een initiatief van de gemeente Zaventem om meer diversiteit in het vrijetijdsleven te krijgen. Het fonds is een (financiële) hefboom om iedereen de kans te geven om deel te nemen aan de kwaliteitsvolle initiatieven die in onze gemeente ontwikkeld worden.