Schulden

Het Sociaal Huis biedt verschillende soorten schuldhulpverlening aan:

Schuldbemiddeling

We helpen je om je financiële situatie terug onder controle te krijgen. We overlopen je inkomsten, uitgaven, schulden en afbetalingen en geven je advies op maat. Een maatschappelijk werker van de sociale dienst OCMW neemt contact op met je schuldeisers en probeert een afbetalingsplan te regelen.

Budgetbegeleiding

Je blijft je eigen geld beheren, maar een maatschappelijk werker helpt je bij het vastleggen van prioriteiten en maakt met jou een betaalplan op. Jullie spreken regelmatig af om je financiële situatie te overlopen.

Budgetbeheer

Je geeft vrijwillig volmacht aan een maatschappelijk werker om je inkomsten te beheren. Je laat dan je inkomsten op een nieuwe rekening storten, waarover de maatschappelijk werker volmacht heeft. Hij betaalt maandelijks alle kosten en schulden van deze rekening. Je krijgt leefgeld. Dit leefgeld komt op een rekening waarvan jij een bankkaart krijgt. Met dit leefgeld moet je rondkomen.

Stapsgewijs neem je je budget terug zelf in handen.

Collectieve schuldenregeling 

Lopen je schulden, kosten en interesten zo hoog op dat budgetbeheer geen oplossing biedt? Vraag dan een ‘collectieve schuldenregeling’ aan bij de Arbeidsrechtbank. Het Sociaal Huis treedt zelf niet op als schuldbemiddelaar in deze vorm.