Speelstraten

Wat is een speelstraat?

Een speelstraat is een straat dat volledig of gedeeltelijk afgesloten wordt voor spelende kinderen. Gedurende bepaalde tijdstippen in juli en augustus kunnen kinderen op een veilige manier buiten spelen. Een speelstraat is niet alleen voor de kinderen leuk, maar ook interessant voor de buurtwerking.

Aanvraag

Een speelstraat moet je aanvragen bij de Jeugddienst (en niet via een evenementenfiche). Niet elke straat komt hiervoor in aanmerking. Dit wordt steeds ter goedkeuring voorgelegd aan de politie en het College van Burgemeester en Schepenen.

Wat is er belangrijk voor de aanvraag:

  • straat is gelegen in woonzone
  • omliggende straten blijven bereikbaar
  • geen belangrijk doorgaand verkeer in de straat
  • draagvlak bij bewoners van de straat (bewonersenquĂȘte)
  • aanvraag speelstraat zomervakantie moet gedaan zijn voor eind maart