Spelotheek

De spelotheek gaat terug open!
Vanaf woe 13/01/2021 kan je opnieuw in de spelotheek terecht, enkel op afspraak. Er gelden ook veiligheidsmaatregelen. Lees de maatregelen en maak een afspraak via de website van de spelotheek.

De spelotheek is een uitleencentrum voor speelgoed, net zoals je in de bibliotheek boeken kunt lenen.

De spelotheek werd opgericht in de strijd tegen kinderarmoede. Je vindt er speelgoed voor kinderen van 0 tot 9 jaar. Het is kwalitatief en duurzaam speelgoed dat focust op beweging, het ontwikkeling van fijne motoriek, het bevorderen van de fantasie en het stimuleren van denk- en leerontwikkeling.

Een groep enthousiaste vrijwilligers zorgt voor het onthaal, het uitlenen en terugnemen van het speelgoed. Ook het beheer, het opslaan en het onderhoud nemen zij ter harte.

De spelotheek wordt gecoördineerd door de Dienst Burger- en Sociale Zaken.

Voorwaarden

 • Om speelgoed uit te lenen moet je lid worden van de spelotheek. Het lidmaatschap is één jaar geldig. Volgende personen kunnen lid worden van de spelotheek:
  • Inwoners ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen-, wacht- of verblijfsregister van de gemeente Zaventem
  • Personeelsleden van de gemeente, het OCMW, de politie en het cultureel centrum van Zaventem
  • Vrijwilligers van de bibliotheek
 • Bij de inschrijving en bij elk bezoek, dient elk kind vergezeld te zijn van een ouder of een meerderjarige begeleider en dient de lidkaart voorgelegd te worden.
 • Er mogen tegelijkertijd maximaal 5 stuks speelgoed per lidkaart worden ontleend.
 • De uitleenperiode voor een speelgoedartikel bedraagt maximaal 4 weken.

Bedrag

Het lidgeld bedraagt € 5 per jaar, tenzij anders vermeld in het retributiereglement.

Meer info

 • Op de website van de spelotheek kan je je registreren en vind je ook de catalogus van het speelgoed. Spelen die uitgeleend zijn, kunnen via de website gereserveerd worden.
 • Je maakt er ook een afspraak voor je bezoek en leest er de voorzorgsmaatregelen (beide ingevoerd omwille van corona).