Spelotheek

De spelotheek is het uitleencentrum voor speelgoed, net zoals je in de bibliotheek boeken kan lenen.

De spelotheek is er voor ouders die het financieel moeilijker hebben. Je vindt er speelgoed voor kinderen van 0 tot 9 jaar. Het is kwalitatief, duurzaam en verantwoord speelgoed (aandacht voor beweging, de fijne motoriek, fantasie en het stimuleren van denk- en leerontwikkeling).

Een groep enthousiaste vrijwilligers zorgt voor het onthaal, het uitlenen en terugnemen van het speelgoed. Ze zorgen ook voor het beheer, opslaan en onderhoud.

De spelotheek wordt gecoördineerd door de Dienst Burger- en Sociale Zaken.

Voorwaarden

 • Om speelgoed uit te lenen moet je lid worden van de spelotheek. Het lidmaatschap is één jaar geldig.
 • Wie kan lid worden van de spelotheek:
  • inwoners van Zaventem (ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen-, wacht- of verblijfsregister)
  • personeel van gemeente, OCMW, politie en het cultureel centrum
  • vrijwilligers van de bibliotheek
 • Bij bezoek moet elk kind vergezeld te zijn van een ouder of een meerderjarige begeleider.
 • Er moet steeds een lidkaart voorgelegd worden.
 • Er mogen tegelijkertijd maximaal 5 stuks speelgoed per lidkaart worden ontleend.
 • De uitleenperiode is maximum 4 weken.

Meer info

Op de website van de spelotheek kan je je registreren en vind je ook de catalogus van het speelgoed. Speelgoed dat uitgeleend is, kan via de website gereserveerd worden.

Kostprijs

Het lidgeld bedraagt 5 € per jaar, tenzij anders vermeld in het retributiereglement.