Sperperiode verkiezingen 9 juni 2024 van start

Op zondag 9 juni vinden de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen plaats. De provinciegouverneur heeft in een politiereglement regels vastgelegd voor een goed verloop van de verkiezingen. Het gaat onder meer om de sperperiode voor politieke partijen en de openingstijden van de stembureaus.

Sperperiode tussen 9 februari en 9 juni

In een periode van vier maanden voor de verkiezingen mag overheidscommunicatie niet gebruikt worden om het imago te bevorderen van een politicus of politieke partij. In die zogenaamde sperperiode moeten politieke partijen rekening houden met deze regels:

  • er geldt een verbod op het uitdelen van gadgets of geschenken
  • verkiezingspropaganda is enkel toegelaten op door de gemeente voorziene aanplakborden of op privaat terrein (mits toestemming van de eigenaar)
  • reclameborden of affiches moeten kleiner zijn dan 4m²
  • gemotoriseerde optochten zijn enkel toegelaten als het lokaal bestuur daarvan op de hoogte is

Openingstijden stembureaus

In Zaventem wordt elektronisch gestemd. De stembureaus in Groot-Zaventem zijn open van 8u tot 16u. 

Meer info?

Alle details vind je in het politiebesluit van de provinciegouverneur.

Besluiten provinciegouverneur

Gepubliceerd op woensdag 14 februari 2024 16.09 u.