Start een bedrijf

Om een zelfstandige activiteit te starten, dien je een aantal administratieve stappen te doorlopen. In deze rubriek vind je een beknopt overzicht.

  • Ondernemersvaardigheden bewijzen

Iedere zelfstandige moet voor de start het bewijs leveren van voldoende kennis van bedrijfsbeheer. Dit kan door een erkend diploma voor te leggen of door voldoende relevante ervaring te kunnen bewijzen. Voor een aantal beroepen moet je naast je kennis van bedrijfsbeheer ook beroepskennis kunnen aantonen.

  • Openen zichtrekening

Als startende ondernemer dien je een zichtrekening te openen bij een in Belgiƫ gevestigde financiƫle instelling. Deze rekening vermeld je op alle documenten en handelspapieren van je onderneming.

  • Inschrijving bij de Kruispuntbank Ondernemingen

Via deze inschrijving beschik je over een uniek ondernemingsnummer. Inschrijven kan bij een erkend ondernemingsloket.

  • Inschrijven bij de BTW-administratie

Door je in te schrijven bij de BTW-administratie wordt je ondernemingsnummer ook als BTW-nummer geactiveerd.

  • Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Zelfstandigen zijn onderworpen aan een specifieke regeling inzake sociale zekerheid. Voor de correcte inning van de sociale bijdragen ben je verplicht je aan te sluiten bij een erkend sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

  • Aansluiten bij een ziekenfonds

Mocht je al aangesloten zijn bij een ziekenfonds, dan moet je gewoon je verandering van statuut melden.

Check of je bedrijfsactiviteit is toegelaten op een locatie of in een pand

Neem contact op met de dienst Economie voor je stappen zet om huur- of aankoopcontracten te tekenen om je in Zaventem te vestigen. We zullen je, samen met de dossierbehandelaars van Omgeving informeren wat kan en wat niet kan. Vaak is een omgevingsvergunning noodzakelijk om je activiteit te kunnen uitoefenen. In sommige gevallen is ook een milieuvergunning noodzakelijk. Op de site Vlarem Wegwijzer kan je checken welke soort vergunning je nodig hebt voor jouw bedrijfsactiviteit. Aan de hand van je dossier gaan we na welke bedrijfsactiviteiten toegelaten zijn in een bedrijfszone, in bedrijfsgebouwen of in winkelpanden waar je eventueel zou willen werken.