Start een horecazaak

Wie een horecazaak wil uitbaten, heeft een horecavergunning nodig. Je moet voldoen aan verschillende administratieve voorwaarden om een horecazaak te kunnen starten. Dit zorgt voor kwaliteitsvolle horeca in Zaventem.

Naast de horecavergunning moet elke horecazaak ook aan andere verplichtingen voldoen. Voor meer informatie lees je best de startersbrochure van Horeca Vlaanderen.

De gemeente gaat via een administratief en technisch onderzoek na of de horecazaak voldoet aan de voorwaarden van de algemene regelgeving, en aan de voorwaarden en reglementen die in Zaventem van toepassing zijn.

Er zijn ook een aantal administratieve formaliteiten en documenten nodig:

 • Stedenbouwkundige bestemming van het pand (conform gewestplan, vergunningstoestand en het kadaster). Dit kan je aanvragen via omgeving@zaventem.be
 • Inschrijving in de kruispuntbank (kbo) voor ondernemingen
 • Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, Objectieve Aansprakelijkheid (polis steeds in zaak houden) en Brand.
 • Drankvergunning
 • Omgevingsvergunning (indien van toepassing)
 • Milieuvergunning. Op de site Vlarem Wegwijzer kan je checken welke soort vergunning je nodig hebt voor jouw specifieke horeca-activiteit.
 • Kopie van aanvraag toelating FAVV. (Deze toelating wordt na 30 dagen toegekend en moet steeds zichtbaar uithangen)
 • Brandveiligheidsverslag aan te vragen bij Brandweerzone West
 • Aanvraag Terrasvergunning (indien van toepassing)
 • Onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust
 • Uittreksel strafregister (Model 2) 

Procedure:

De horecavergunning kan je online aanvragen.

Vraag Online een Horecavergunning aan

Kostprijs

De horecavergunning kost 50 euro.

Voor wie

De horecavergunning is zowel persoonsgebonden alsook plaatsgebonden. Hierdoor is de vergunning steeds vereist in volgende gevallen:

 • Bestaande horecazaken.
 • De (her)opening van een horecazaak met nieuwe uitbater.
 • De verhuis of een vergunningplichtige verbouwing van een bestaande horecazaak naar een nieuwe locatie.

Op deze regel bestaan de volgende uitzonderingen, waarbij je geen horecavergunning moet aanvragen:

 • Het verkopen of verstrekken van voeding en/of drank maximaal 10 keer per jaar en voor niet langer dan 10 opeenvolgende dagen door een club of vereniging.
 • Reizende horecazaken (o.a. kermiskramen).