Stemmen op 26 mei 2019

Op zondag 26 mei 2019 gaan we opnieuw naar de stembus en brengt de Belg deze keer zijn stem uit voor de volgende drie bestuursniveaus:
  1. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement
  2. Federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  3. Regionale verkiezingen: In Vlaanderen kiezen we vertegenwoordigers voor het Vlaamse Parlement

Procedure

Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau. De eerstvolgende verkiezingen (federale, regionale en Europese verkiezingen) vinden plaats op zondag 26 mei 2019.
 
Een EU-onderdaan die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten. Eenmaal hij zich geregistreerd heeft, is hij eveneens verplicht deel te nemen.
 
U moet stemmen in de gemeente waar u bent gedomicilieerd ten laatste op de datum van het vastleggen van de kiezerslijsten. Die gemeente moet uw oproepingsbrief versturen ten laatste 15 dagen voor de start van de verkiezingen. Als u bent verhuisd na het vastleggen van de kiezerslijsten, dan wordt de oproepingsbrief verzonden naar uw vorige adres.

U hebt uw oproepingsbrief niet ontvangen?

  • Hebt u 15 dagen voor de verkiezingsdag nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen of bent u uw oproepingsbrief kwijt? Dan kunt u een duplicaat aanvragen bij de dienst verkiezingen. U kunt er tot op de dag van de verkiezingen terecht voor een duplicaat. Op deze oproepingsbrief wordt 'DUPLICAAT' vermeld door het gemeentebestuur.

U hebt geen oproepingsbrief en geen duplicaat?

  • Het stembureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de stemming toelaten zelfs als hij zijn oproepingsbrief niet bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van zijn identiteitskaart.

U hebt op de dag van de verkiezingen uw identiteitskaart verloren?

  • Bij diefstal of verlies van uw identiteitskaart moet u onmiddellijk DOCSTOP bellen. Vervolgens moet u onmiddellijk aangifte doen bij de politie. Gaat het om een verblijfstitel, dan moet u aangifte doen bij de politie.

De politie of het gemeentehuis geeft u een voorlopig bewijs van identiteit. Dat document volstaat om te kunnen stemmen.

Meer info