Eenmalige stookoliecheque

Wat is het?

De eenmalige 'stookoliecheque' of 'mazoutpremie' is een van de maatregelen die de federale overheid nam naar aanleiding van de stijgende energieprijzen (veroorzaakt door de corona-crisis en de Oekraïne-crisis). Met deze financiële steun wil de overheid het grootst mogelijk aantal burgers helpen het hoofd te bieden aan de stijgende prijzen voor de verwarming van hun woning.

Deze unieke en forfaitaire toelage van 225 euro netto (per adres) wordt aan de gezinnen toegekend bij de aankoop van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van hun hoofdverblijfplaats. De toelage heeft betrekking op leveringen uitgevoerd door een bedrijf tussen 15 november 2021 en 31 december 2022.

Hoe aanvragen?

Aanvraagformulier online invullen en indienen

Je kan het formulier ook afdrukken of er een vragen aan je verdeler. Het ingevulde document stuur je dan uiterlijk 10 januari 2023 per aangetekende zending naar

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Let op! Er zijn 2 soorten formulieren, afhankelijk van uw type woning

Wat met andere toelagen?

Je kan de 'stookoliecheque' krijgen bovenop op de uitkering van het Sociaal Verwarmingsfonds, de 'verwarmingstoelage', als je daar recht op hebt. De verwarmingstoelage is bestemd voor kwetsbare gezinnen die tot specifieke doelgroepen behoren en kan je aanvragen bij het Sociaal Huis.

Je kan de cheque ook combineren met de verwarmingspremie van 100 euro (elektriciteit), als je aan de voorwaarden voldoet.

Ook als rechthebbende op het (federale) sociaal tarief geniet je eveneens van de stookoliecheque als je aan de voorwaarden voldoet.

Meer info?

Op de webpagina van de federale overheid.