Subsidies voor verenigingen

 

Erkenning en subsidiëring van sportclubs

 • Voor een erkenning bij de sportraad moet een sportvereniging aan verschillende voorwaarden voldoen. Je vindt ze terug op de website van Sportraad Zaventem.
 • Er zijn 3 niveaus van subsidies.
  • Een basissubsidie als laagdrempelige ondersteuning voor sportclubs met een actieve werking & engagement binnen de sportraad en/of sectorraad.
  • Een subsidie voor sportparticipatie voor sportclubs met een brede werking die actief inzetten op een of meerdere doelgroepen.
  • Een impulssubsidie voor sporttechnische vooruitgang gericht op sportclubs die inzetten op een kwaliteitsvolle jeugdwerking.

 

 

Subsidies voor jeugdwerk

 • Voor de lokale jeugdhuizen, jeugdbewegingen en jongerenbewegingen is er de mogelijkheid om één keer per jaar een subsidie aan te vragen.
 • In onderstaande tabel vind je de erkenningscriteria, de subsidiereglementen en -aanvragen terug.
 • Er zijn verschillende soorten subsidies en tussenkomsten.
 • De gemeente biedt de jeugdverenigingen ondersteuning aan bij het beheer van de lokalen. Wanneer er defecten zijn moet dit direct aan de Jeugddienst gemeld worden.

 Erkenning van cultuurverenigingen