Taalvereisten

Wie in Vlaanderen in een lokaal bestuur wil werken, moet bewijzen dat hij/zij het Nederlands op het vereiste niveau beheerst. 

Hoe je kennis bewijzen?

  • Doorgaans bewijzen kandidaat-personeelsleden die kennis van het Nederlands via de taal van het diploma gevraagd bij aanwerving.
  • Als dat diploma in een andere taal behaald werd of er geen diploma vereist is, dien je je kennis via een attest of certificaat te bewijzen.

De kennisniveaus van het Nederlands zijn vastgesteld op basis van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK). Het ERK kent zes vaardigheidsniveaus, waarbij A1 het laagste niveau is en C2 het hoogste.

A BasisgebruikerB Onafhankelijke gebruikerC Vaardige gebruiker
A1: Breakthrough ('doorbraak')B1: Threshold ('drempel)C1: Effective operational proficiency ('effectieve operationele vaardigheid')
A2: Waystage ('tussenstap')B2: Vantage ('uitzicht')C2: Mastery ('beheersing')

Dezelfde niveaus kunnen ook vastgesteld worden voor elk van de communicatieve vaardigheden schrijven, spreken, lezen en luisteren afzonderlijk.

Vereiste niveau per betrekking

Per niveau en aard van de betrekking zijn minimaal de volgende ERK-kennisniveaus van het Nederlands vereist voor onze vacatures:

 LezenLuisterenSchrijvenSpreken
Niveau AC1C1C1C1
Niveau BC1C1B2B2
Niveau CB2B2B2B2
Niveau C, technisch en verzorgendB1B1B1B1
Niveau D, administratief en verzorgendB1B1B1B1
Niveau DA2A2A2A2
Niveau EA2A2A2A2

Contact & openingsuren

Personeelsdienst

Adres
Hector Henneaulaan 1 , 1930 Zaventem
Tel.
02 209 10 67
personeelsdienst@zaventem.be
Openingsuren
Vandaag
Nu gesloten
open van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Morgen
Gesloten
Meer openingsuren Personeelsdienst