Taalcoach jeugd en vrije tijd

Taalcoach jeugd en vrije tijd zorgt voor een aanbod aan taalstimulerende initiatieven voor anderstalige kinderen. Er zijn de projecten Taaltoppers en Taalmaatjes en daarnaast is er ook een programma voor vrijetijdsverenigingen met vormingen op maat en ondersteuning rond het thema ‘taalstimulering in de vrije tijd’. 

De gemeente werkt hiervoor samen met Groep Intro vzw.

Taaltoppers is een project dat al enkele jaren doorging onder de naam 'Nederlandse taalstage'. Het concept blijft hetzelfde: tijdens de vakantieperiodes gaan kinderen van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar aan de slag met de Nederlandse taal. Dit doen ze op een speelse manier.

Taalmaatjes is een project waarbij kinderen van het 1ste en 2de leerjaar op een speelse manier bezig zijn met taalstimulering Nederlands. Taalmaatjes is GEEN huiswerkklas maar biedt wel talige ondersteuning aan kinderen en ouders. 

Voor info en inschrijvingen kan u terecht bij Ine Van Cauter ine.vancauter@groepintro.be of op 0473 52 98 30.