Terras op openbaar domein

Wens je als uitbater van een horecazaak een terras of aanverwante te plaatsen op het openbaar domein? Dan moet je bij de gemeente een toelating vragen.

  • Bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan de dienst Economie.
  • De aanvraag wordt voor advies doorgestuurd naar de politie.
  • Daarna wordt ze aan het College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd. Zij geven uiteindelijk al dan niet toelating tot het inrichten van een terras op het openbaar domein.