Algemeen directeur

De algemeen directeur vormt de verbinding tussen de politieke beleidsorganen en de diensten van het lokaal bestuur Zaventem. Ze zorgt voor een optimale samenwerking en maakt zo een kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze inwoners mogelijk.

Politieke beleidsorganen

De algemeen directeur rapporteert aan:

  • het college van burgemeester en schepenen
  • het vast bureau
  • het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

Ze woont de vergaderingen van deze bestuursorganen bij en bereidt de dossiers voor die in de vergaderingen behandeld worden. Ze zorgt ervoor dat onze diensten de beleidsbeslissingen die deze bestuursorganen nemen correct uitvoeren en ze staat ook in voor de evaluatie van het beleid.

Diensten

De algemeen directeur heeft de algemene leiding over de diensten van ons lokaal bestuur. Ze staat in voor de goede dagelijkse werking van onze dienstverlening, voor het personeelsbeheer en voor de interne controle op onze diensten.

Contactgegevens

Véronique Janssens

Diegemstraat 37
1930 Zaventem

02 717 89 01
algemeendirecteur@zaventem.be