Thuisbewaring urne

De urne van een dierbare kan je thuis bewaren. Ook urnen die werden begraven in een graf, in een urnenveld of bijgezet zijn in het columbarium mogen meegenomen worden naar huis na ontgraving. Dit mag zelfs als de overledene geen laatste wilsbeschikking heeft opgesteld.

Voorwaarden

Zowel de echtgeno(o)t(e) of degene met wie overledene een feitelijk gezin vormde als alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad kunnen een aanvraag indienen om een urne thuis te bewaren. Voor een minderjarige zijn dat de ouders of de voogd.

Men kan op elk tijdstip een aanvraag indienen.

De aanvraag gebeurt via een gezamenlijk schriftelijk verzoek. Dit moet toegevoegd worden aan de aanvraag. De uitvoering ervan kan pas plaatsvinden na de betaling van het tarief voor ontgraving en na de toelating van de burgemeester.

Het gezamenlijk verzoek mag een zelf geschreven brief zijn waarmee de aanvrager gewoon meldt dat hij de urne wenst te laten ontgraven voor thuisbewaring (vermelding van adres waar urne bewaard zal worden) en dat iedereen hiermee akkoord gaat. Alle nabestaanden, indien die er zijn, moeten dit verzoek ondertekenen en voegen een kopie van hun identiteitskaart toe.