Thuisverpleging

Als je nood hebt aan verpleegkundige hulp, dan kan je beroep doen op de dienst thuisverpleging van het OCMW. Deze dienst is beschikbaar voor iedere inwoner van Zaventem en deelgemeenten.

De thuisverpleging kan heel wat verpleegkundige taken opnemen zoals:

  • inspuitingen geven
  • wondverzorging
  • stomazorg
  • medicatiebeleid
  • sondevoeding toedienen
  • verband of steunkousen aanbrengen.

Deze prestaties gebeuren op doktersvoorschrift.

Voor enkel hygiënische zorgen en hulp bij wassen en kleden is er geen voorschrift nodig, maar doet de verpleegkundige de aanvraag via de mutualiteit aan de hand van de zorgafhankelijkheid van de patiënt.

De betaling van de verpleegkundige prestaties gebeurt via het derdebetalersregeling en dus  rechtstreeks door de mutualiteit.

Voor informatie of aanvragen kan je terecht bij de administratief medewerker op het nummer 02 716.32.58 of via thuisverpleging@zaventem.be

Na de kantooruren en ingeval van hoogdringendheid kan je je contactgegevens doorgeven via het nummer van de wachtdienst 0470 30 77 26. Wij contacteren je dan zo vlug mogelijk.