Tolbo vzw

Vzw Tolbo staat voor Toegankelijkheid Lokale Besturen en Overheidsdiensten. Tolbo wil de toegankelijkheid van de samenleving voor mensen met een (functie)beperking optimaliseren.

Om dit doel te bereiken wil de vzw, door middel van sensibiliseren en informeren, fungeren als verbindingsagent tussen bestaande organisaties en structuren, de lokale beleidsmakers en de individuele burger.

Gemeente Zaventem is partner van Tolbo. Hun werking sluit aan bij het label toegankelijke gemeente dat aan Zaventem werd toegekend.

 

Meer informatie vind je terug op de nieuwsbrief van Tolbo.