Trage wegen

Trage wegen zijn wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Het is een verzameling van veldwegen, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes die een dicht netwerk vormen waar zachte weggebruikers op een aangename manier kunnen fietsen en wandelen.

Ze zijn niet toegankelijk voor autoverkeer, worden vooral gebruikt door wandelaars en fietsers én zijn overal te vinden. Trage wegen zijn belangrijk voor lokale recreatie en ontspannen mobiliteit. Maar ook voor veilige verplaatsingen. Bovendien hebben ze vaak een historische of culturele meerwaarde én ze helpen planten en dieren overleven in dorpen en steden.

Samen met Trage Wegen vzw zetten we een onderbouwd trage wegenplan op poten.

In de zomer van 2022 gingen we op basis van historische kaarten en samen met vrijwilligers op zoek naar Zaventemse bestaande, verdwenen en mogelijk nieuwe trage wegen.

Op basis van de inventaris werd een gewenst tragewegenplan uitgewerkt én een kader voor het behoud en de verbetering van het netwerk van trage wegen.

De dienst Omgeving stelde het ontwerp van het plan en het kader voor de trage wegen voor tijdens een participatiemoment op dinsdag 7 november 2023 in Sterrebeek. De info is ook online beschikbaar én je kan online reageren tot en met 24 november 2023.

Met de informatie en suggesties uit het participatiemoment en de online reacties gaan we aan de slag om het beleidskader in detail vast te leggen.

Lees ook het artikel over trage wegen op p. 5 en 6 van Z magazine nov-dec 2023

Contact & openingsuren

Dienst Mobiliteit

Adres
Steenokkerzeelstraat 56 , 1930 Zaventem
Tel.
02 717 89 41
mobiliteit@zaventem.be
Openingsuren
Vandaag
Nu gesloten
Gesloten
Morgen
Gesloten
Meer openingsuren Dienst Mobiliteit