Trage wegen

Trage wegen zijn wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Het is een verzameling van veldwegen, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes die een dicht netwerk vormen waar zachte weggebruikers op een aangename manier kunnen fietsen en wandelen.

De gemeente wil werk maken van het opstellen van een Trage Wegenkaart. Doel is om het trage wegennet op het grondgebied gefaseerd uit te bouwen en verdwenen paden opnieuw in gebruik te nemen. De Trage wegen zullen zorgen voor functionele en recreatieve verbindingen voor fietsers en voetgangers, aanvullend op de bestaande weginfrastructuur. Gezien de grote verkeersdruk in Zaventem zijn deze aangename en verkeersveilige alternatieven meer dan welkom.

Contact & openingsuren

Dienst Mobiliteit

Adres
Steenokkerzeelstraat 56 , 1930 Zaventem
Tel.
02 717 89 41
mobiliteit@zaventem.be
Openingsuren
Vandaag
Nu enkel op afspraak
op afspraak 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Morgen
op afspraak 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Meer openingsuren Dienst Mobiliteit