Tussenkomst kosten tv-distributie

Een jaarlijkse forfaitaire toelage van max. €100  als deelname in de kosten van de tv-distributie. De toelage zal nooit het bedrag overschrijden dat verschuldigd is aan de tv-distributiemaatschappij.  

Voorwaarden

De personen die in aanmerking komen voor deze toelage moeten:

  • Minstens 1 jaar ingeschreven of vermeld zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Zaventem (op 1 januari van het dienstjaar waarin de toelage wordt aangevraagd).
  • Er effectief wonen op het ogenblik van de uitbetaling. 

Procedure

Jaarlijks aan te vragen bij het Sociaal Huis.
Het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina.

Voor wie

                      

WIESTUKKEN
Personen met een blijvende invaliditeit van tenminste 80% volgens de FOD Sociale Zekerheid (< 21 jaar minstens 6 punten in de 1ste pijler)
  • Identiteitskaart
  • Meest recente afrekeningfactuur van de tv-distributiemaatschappij
  • Attest van invaliditeit 
Personen met een vermindering van zelfredzaamheid van minstens 12 punten volgens de evaluatieschaal van de FOD Sociale Zekerheid
  • Identiteitskaart
  • Meest recente afrekeningsfactuur van de  tv-distributiemaatschappij
  • Attest van vermindering van zelfredzaamheid van minstens 12 punten volgens de evaluatieschaal van de FOD Sociale Zekerheid.