Tussenkomst openluchtklassen

Voorwaarden

  • Het kind én de ouder/aanvrager van deze toelage dienen ingeschreven of vermeld te zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Zaventem op het ogenblik van de aanvraag.
  • Het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen moet kleiner zijn dan € 50.000 en wordt als volgt vastgesteld:

 

LeerlingStatuut ouder(s)Andere criteriaInkomen van de leefeenheid
Woont bij 2 oudersAl dan niet gehuwd Inkomen beide ouders
Woont bij 1 ouderGehuwd of wettelijk samenwonend met nieuwe partner Alleenstaand Feitelijk samenwonend met nieuwe partner      

 

 

  • Leerling fiscaal ten laste van nieuwe partner

 

  • Leerling niet fiscaal ten laste van nieuwe partner
Inkomen ouder + nieuwe partner  

 

Inkomen ouder

 

Inkomen ouder + nieuwe partner

 

 

Inkomen ouder in geval van geen gezamenlijke kinderen

Inkomen ouder + nieuwe partner bij gezamenlijk 1 of meer kinderen

 

 

 

Procedure

De toelage moet aangevraagd worden bij het Sociaal Huis, in de periode van 01/09/2020 tot 31/07/2021.
Het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina.

Wat meebrengen

Je dient volgende stukken voor te leggen:

  • Identiteitskaart
  • Meest recente aanslagbiljet
  • Deelnemingsattest van de school met vermelding van de kostprijs

Kostprijs

De toelage voor sneeuwklassen bedraagt  €100 en wordt toegekend voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs.

De toelage voor bos-, zeeklassen of een gelijkaardig initiatief bedraagt €50 en wordt toegekend voor leerlingen van het lager onderwijs.

De toelage zal in geen geval het bedrag van de werkelijke kostprijs overschrijden.

Voor wie

  • Leerlingen lager onderwijs die naar school gaan in een lagere school in de gemeente Zaventem of
  • Leerlingen lager onderwijs die naar school gaan in een andere gemeente, indien hun handicap aangepast onderwijs vereist 

en die deelnemen aan sneeuw-, bos-, zeeklassen of een gelijkaardig initiatief en op dat ogenblik ingeschreven of vermeld zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Zaventem.