Tussenkomst waterfactuur

Voor wie?

  • Alle gezinnen met minstens 3 kinderen, op voorwaarde dat zij effectief deel uit maken van het gezin en voor hen kinderbijslag wordt genoten
  • Gezinnen met een gehandicapt kind ten laste, voor wie verhoogde kinderbijslag wordt genoten en bij zijn ouder(s) woont

                                             

WIEWATSTUKKEN
Alle gezinnen met minstens 3 kinderen, op voorwaarde dat zij effectief deel uit maken van het gezin en voor hen kinderbijslag wordt genoten.Maximum 75 euro 
  •  Identiteitskaart
  •  Meest recente afrekeningsfactuur van de    waterdistributiemaatschappij.
  • Bewijs van de laatst ontvangen kinderbijslag.
Alle gezinnen met een gehandicapt kind ten laste, voor wie verhoogde kinderbijslag wordt genoten en dat bij zijn ouder(s) woont.Maximum 75 euro
  • Identiteitskaart
  • Meest recente afrekeningsfactuur van de   waterdistributiemaatschappij
  • Bewijs van de laatst ontvangen kinderbijslag.

Voorwaarden

De personen die in aanmerking komen voor deze toelage dienen:

  • Minstens 1 jaar ingeschreven of vermeld te zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Zaventem (op 1 januari van het dienstjaar waarin de toelage wordt aangevraagd).
  • Er effectief te wonen op het ogenblik van de uitbetaling. 

Bedrag

Een jaarlijkse forfaitaire toelage van 75 euro  voor de waterdistributie. De toelage zal nooit het bedrag dat verschuldigd is aan de waterdistributiemaatschappij overschrijden.

Hoe aanvragen?

Aanvragen kan van 1 augustus tot en met 30 oktober 2024 bij het Sociaal Huis.