Vast bureau

Wat?

Het vast bureau staat in voor het dagelijks beheer van het OCMW. Het beslist o.a. over aankopen, inzet van personeel, dienstregelingen en samenwerkingen met derden. Belangrijke dossiers worden vooraf door het vast bureau behandeld.

Het vast bureau vergadert in principe elke week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar en kan je dus niet bijwonen.

Wie?

Het vast bureau bevat dezelfde leden als het college van burgemeester en schepenen. 

Samenstelling

 • Ingrid Holemans Open VLD

  Contact

  Functies

  Voorzitter
 • Bart Dewandeleer CD&V

  Contact
  Adres

  Functies

  1ste Schepen

  Schepen voor Financiën, Ruimtelijke Ordening en Jeugd

  • Financiën en begroting gemeente en OCMW
  • Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
  • Milieuvergunningen
  • Grondbeleid
  • Erosiebestrijding (i.s.m. Schepen voor Beheer gebouwenpatrimonium en Schepen voor Openbaar Domein)
  • GIS
  • Structuurplanning
  • GECORO
  • Coördinatie bedrijvenzones (i.s.m. burgemeester)
  • Jeugdbeleid
  • Jeugdraad
  • Speelpleinwerking
 • Dirk Philips Open VLD

  Contact

  Functies

  2de Schepen

  Schepen voor Welzijn en Onderwijs

  • Sociale zaken en welzijn
  • Bevolking en burgerlijke stand
  • Begraafplaatsen
  • Minder validenzorg
  • Emancipatie, gelijke kansenbeleid, armoedebestrijding
  • Preventieve geneeskunde
  • Feestelijkheden
  • Jumelage
  • Markten
  • Onderwijs/kunstonderwijs/bibliotheek
  • Voor- en naschools toezicht & buitenschoolse kinderopvang
  • Kinderdagverblijf
  • Sociale raad
  • Dorpsraad Zaventem
 • Piet Ockerman Open VLD

  Contact
  Adres
  Leuvensesteenweg 624 , 1930 Zaventem
  GSM
  0473 98 64 47
  piet.ockerman@zaventem.be
  ockernos@yahoo.com

  Functies

  3de Schepen

  Schepen voor Sport en Tewerkstelling

  • Sportbeleid
  • Sportraad
  • Middenstandsbeleid (i.s.m. de burgemeester)
  • Ontwikkelingssamenwerking
  • Tewerkstelling
  • IDPBW
  • Openbaar vervoer en duurzame mobiliteitsplanning (i.s.m. de burgemeester)
 • Martine Robberechts Open VLD

  Functies

  4de Schepen

  Schepen voor Beheer gebouwenpatrimonium, Rechtsgedingen en Verzekeringen

  • Rechtsgedingen en verzekeringen
  • Nieuwbouw en onderhoud gebouwen gemeente en OCMW
  • Uitleendienst
  • Duurzaamheid gebouwen Gemeente en OCMW
  • Cultuurraad
  • Dorpsraad Sterrebeek
  • Algemene milieuproblematiek en duurzaamheid (i.s.m. Schepen voor Ruimtelijke Ordening en Schepen voor Openbaar Domein)
  • Erosiebestrijding (i.s.m. Schepen voor Ruimtelijke Ordening en Schepen voor Openbaar Domein)
 • Wim Driesen Open VLD

  Contact

  Functies

  5de Schepen

  Schepen voor Openbaar domein

  • Onderhoud wegen- en groenpatrimonium gemeente en OCMW
  • Openbare nutsvoorzieningen
  • Algemene milieuproblematiek en duurzaamheid (i.s.m. Schepen voor Ruimtelijke ordening en Schepen voor beheer gebouwenpatrimonium)
  • Erosiebestrijding (i.s.m. Schepen voor ruimtelijke ordening en Schepen voor beheer gebouwenpatrimonium)
  • Patriottisch comité
 • Hamid Akaychouh CD&V

  Contact

  Functies

  6de Schepen

  Schepen voor Sociale Integratie en Vlaams karakter, Woonbeleid en Participatieve democratie (tot 31.12.2021)
  opgevolgd door Schepen Alihsan Özkan (vanaf 01.01.2022)

  • Sociale integratie en Vlaams karakter
  • Huisvesting
  • Duurzaam wonen
  • Participatieve democratie en wijkwerking
  • Dierenwelzijn
  • Dorpsraad Sint-Stevens-Woluwe
 • Hilde Van Craenenbroeck CD&V

  Functies

  7de Schepen

  Schepen voor Sociale versterking en Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

  • Sociale versterking (OCMW)
  • Voorzitter bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
  • Thuiszorg
  • Woonvoorzieningen senioren/Woon- en zorgcentrum
  • Informatica/ e-government