Veilige heropstart

Horeca terrassen op zaterdag 8 mei geopend

Het Overlegcomité kwam samen op 23 april. Enerzijds om de huidige situatie te evalueren en te bekijken of de geplande versoepelingen konden plaatsvinden. Anderzijds om te bekijken op welke manier de versoepelingen, zoals de heropening van de terrassen, veilig zou kunnen verlopen. Exact twee weken voor de geprikte datum bevestigt het Overlegcomité dat de terrassen op zaterdag 8 mei geopend mogen worden. Daarnaast werden alvast enkele regels vooropgesteld omtrent het sluitingsuur en het aantal personen per tafel. Hier een overzicht van beslissingen die impact hebben op de horecasector:

 • Terrassen mogen geopend zijn tussen 8u ’s ochtends en 22u ’s avonds.
 • Per tafel mag een maximum van 4 personen plaatsnemen, tenzij de gezinsbubbel groter is dan dat aantal.
 • De afstand tussen de tafelgezelschappen moet 1,5 meter bedragen.
 • Bediening mag enkel gebeuren aan tafel
 • Bedienend personeel moet steeds een mondmasker dragen.
 • Klanten zijn ook verplicht een mondmasker te dragen bij verplaatsingen.
 • Klanten mogen de binnenruimte occasioneel en kort betreden voor de sanitaire voorzieningen, het terras te betreden of te betalen.
 • Evenementen in open lucht mogen in mei doorgaan met maximaal 50 aanwezigen .
 • Meer info via  http://heropstarthoreca.be/

Richtlijnen

Mag mijn zaak open blijven? Mag ik mijn activiteit nog uitoefenen? Onder welke voorwaarden? En hoe kan ik alles veilig laten verlopen? De overheid maakte een overzicht voor wie door het bos de bomen niet meer ziet.

Coronavirus: indicatieve lijst van voornaamste toegelaten activiteiten

In de link hieronder vind je een lijst van handelszaken en activiteiten waarvoor we regelmatig vragen krijgen of zij al dan niet mogen geopend zijn of mogen plaatsvinden. Deze lijst is niet exhaustief en verleent geen enkel recht. De wetteksten en de besluiten van de toezichthoudende autoriteiten hebben onder alle omstandigheden voorrang. Enkel de gerechtshoven en rechtbanken kunnen geschillen beslechten. Deze lijst kan op ieder moment worden gewijzigd. Hij wordt regelmatig bijgewerkt.

Click & Collect: niet-essentiële handelszaken mogen hun producten online verkopen en via een systeem van levering en ophaling op afspraak, buiten en zonder toegang tot de winkel.

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-indicatieve-lijst

Preventieve maatregelen

De FOD Economie heeft een gids met tips en communicatiedragers samengesteld om de zelfstandigen en winkeliers te helpen om hun activiteiten in veilige omstandigheden uit te oefenen. De gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen kleinhandelaars/zelfstandigen, hun personeel en hun klanten. Het gaat onder meer om:

 • algemene regels voor de toegang tot winkels en winkelcentra
 • organisatie van de binnen- en buitenruimtes
 • hygiënemaatregelen
 • manieren om fysiek contact te beperken
 • bepalingen voor betaling aan de kassa
 • klanteninformatie
 • organisatie van ambulante handel

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-tips-voor-winkels

Winkelplan

We adviseren handelaars om een winkelplan op te stellen. Aan de hand van dit winkelplan kan je nagaan hoe je best voorziet in hygiëne, veiligheid en social distancing. Dit plan laat je nadenken over hoe je de (her)opening van je winkel aanpakt en is handig in de communicatie naar klanten. Bovendien is dit document nuttig bij betwisting van de richtlijnen of onaangepast gedrag van klanten in en om de winkel. In dat geval is het nuttig om dit document aan de politie en het gemeentebestuur te kunnen voorleggen. Tenslotte dragen de handelaars de verantwoordelijkheid om hun klanten aan te spreken en aan te manen om zich te houden aan de voorschriften indien dit nodig mocht blijken.

Vragenlijst die je helpen bij het opstellen van een winkelplan:

 • Over welke oppervlakte beschikt de winkel?
 • Hoeveel klanten mogen tegelijkertijd binnen in de winkel?
 • Hoe wordt het binnenkomen en buitengaan georganiseerd?
 • Welk circuit is er binnen de winkel?
 • Hoe zorgt het personeel voor de hygiëne van zichzelf, van de zaak, van de klanten?
 • Hoe kan er worden betaald?
 • Welke beschermingsmiddelen zijn er?
 • Is er handgel voor de klanten bij het binnenkomen en buitengaan van de winkel?
 • Hoe wordt het gebruik ervan aanbevolen? 
 • Welke afstand is er tussen de kassa en de afrekenende klant, is er een scherm in plexiglas voorzien?
 • …..

  Indien een handelaar de nodige maatregelen niet wil of niet kan treffen, voldoet hij niet aan de voorwaarden om een winkel te mogen open houden. Het gemeentebestuur kan in dat geval verplicht worden om de handelszaak te sluiten in functie van de volksgezondheid. Als bijlage vind je een handleiding die je kan helpen bij het opstellen van een winkelplan.