Veilige heropstart

Richtlijnen

Richtlijnen en tips om je zaak veilig open te houden in tijden van corona, vind je op de site van Vlaio

GA NAAR DE SITE VAN VLAIO

 

Winkelplan

We adviseren handelaars om een winkelplan op te stellen. Aan de hand van dit winkelplan kan je nagaan hoe je best voorziet in hygiëne, veiligheid en social distancing. Dit plan laat je nadenken over hoe je de (her)opening van je winkel aanpakt en is handig in de communicatie naar klanten. Bovendien is dit document nuttig bij betwisting van de richtlijnen of onaangepast gedrag van klanten in en om de winkel. In dat geval is het nuttig om dit document aan de politie en het gemeentebestuur te kunnen voorleggen. Tenslotte dragen de handelaars de verantwoordelijkheid om hun klanten aan te spreken en aan te manen om zich te houden aan de voorschriften indien dit nodig mocht blijken.

Vragenlijst die je helpen bij het opstellen van een winkelplan:

 • Over welke oppervlakte beschikt de winkel?
 • Hoeveel klanten mogen tegelijkertijd binnen in de winkel?
 • Hoe wordt het binnenkomen en buitengaan georganiseerd?
 • Welk circuit is er binnen de winkel?
 • Hoe zorgt het personeel voor de hygiëne van zichzelf, van de zaak, van de klanten?
 • Hoe kan er worden betaald?
 • Welke beschermingsmiddelen zijn er?
 • Is er handgel voor de klanten bij het binnenkomen en buitengaan van de winkel?
 • Hoe wordt het gebruik ervan aanbevolen? 
 • Welke afstand is er tussen de kassa en de afrekenende klant, is er een scherm in plexiglas voorzien?
 • …..

  Indien een handelaar de nodige maatregelen niet wil of niet kan treffen, voldoet hij niet aan de voorwaarden om een winkel te mogen open houden. Het gemeentebestuur kan in dat geval verplicht worden om de handelszaak te sluiten in functie van de volksgezondheid.Als bijlage vind je een handleiding die je kan helpen bij het opstellen van een winkelplan.