Werken kruispunt Leuvensesteenweg met Wezembeekstraat en J.B. Devlemincklaan duren langer dan voorzien

Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan een verhoogde veiligheid van het kruispunt voor fietsers en voetgangers. Na inspectie blijkt dat een gedeelte van de riolering in slechte staat is en vernieuwd moet worden. De werkzaamheden zullen nog tot 24 maart duren.

Vandaag is de Leuvensesteenweg een brede gewestweg die aansluit op het grote industrieterrein van Zaventem. In de omgeving is een middelbare school waar jongeren met de fiets en de bus de steenweg kruisen. Gemeente Zaventem heeft een dubbelrichtingsfietspad in de Wezembeekstraat aangelegd, maar aan de overzijde van het kruispunt met de Leuvensesteenweg wisselt dit dubbelrichtingsfietspad van kant. Daarom zal Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt aanpassen om de oversteek van de Wezembeekstraat naar de J.B. Devlemincklaan te verbeteren. 

De aannemer start met werken op maandag 6 februari 2023. De eerste fase bevindt zich aan de noordkant van het kruispunt, dat is de kant van de J.B. Devlemincklaan. Nadien verhuist de werf naar de overkant van het kruispunt. 

Wat zal er gebeuren?

  • Er komt een nieuwe regeling voor de verkeerslichten volgens het principe ‘vierkant groen’. Dat betekent dat alle fietsers en voetgangers tegelijk groen krijgen, terwijl het licht voor alle automobilisten op rood staat. Fietsers mogen bovendien ook diagonaal het kruispunt oversteken. Voetgangers mogen dat niet, zij moeten altijd gebruik maken van de zebrapaden. Het doel is om dodehoekongevallen te vermijden, doordat het autoverkeer geen afslagbewegingen maakt terwijl voetgangers en fietsers oversteken.
  • Op en rond het kruispunt zal men aansluitende fietspaden en oversteken aanleggen. Aan de vier zijden van het kruispunt worden voor voetgangers nieuwe zebrapaden gemarkeerd. Zo is het wegbeeld duidelijker voor iedere weggebruiker die het kruispunt nadert.
  • Men zal ook de busperrons verhogen aan de haltes ‘Zaventem De Vlemincklaan’. In beide richtingen worden de haltes verplaatst en heraangelegd, zodat iedereen gemakkelijk en vlot kan op- en afstappen.

Mogelijke hinder?

Tijdens de werken zijn de Wezembeekstraat en Jean Baptist Devlemincklaan volledig afgesloten. Hierdoor kan Agentschap Wegen en Verkeer de werken sneller afronden. 

Fietsers en voetgangers

Er komt een corridor voor fietsers en voetgangers die aansluit op het huidige fietspad met verkeerslichten en een drukknop. Op die manier kunnen zij veilig oversteken aan het kruispunt. 

Autoverkeer 

Op de Leuvensesteenweg (N2) is enkel doorgaand verkeer tussen Brussel en Leuven in beide richtingen toegelaten. 

  • Fase 1 aan de noordkant van het kruispunt en op de Jean Baptist Devlemincklaan: verkeer richting Leuven rijdt over de busstrook en verkeer richting Brussel kan over het middelste rijvak. 
  • Fase 2 aan de zuidkant van het kruispunt en op de Wezembeekstraat: op het middelste rijvak rijdt verkeer richting Leuven, terwijl verkeer richting Brussel op de normale weghelft kan rijden. 

Beide zijstraten van het kruispunt zijn volledig afgesloten. Lokaal verkeer naar de zijstraten volgt een omleiding. De omleidingen zijn toegankelijk voor verkeer in beide richtingen. 

  • Naar Jean Baptist Devlemincklaan (noordkant kruispunt): via Grote Daalstraat (N262) en Jean Baptist Devlemincklaan. 
  • Naar Wezembeekstraat (zuidkant kruispunt): via Leuvensesteenweg (N2), Mechelsesteenweg (N227), Tramlaan, J.F. Kennedylaan en Wezembeekstraat.

Wegen en Verkeer

Openbaar vervoer

De bushalte van De Lijn voor bussen komende van Brussel zal zich tijdens de werkzaamheden 100 meter verderop op richting Brussel bevinden. 

Volg de werf op de website van Agentschap Wegen en Verkeer

Gepubliceerd op vrijdag 27 januari 2023 9.11 u.