Verblijf meer dan 3 maanden ( 1ste inschrijving )

Alle vreemdelingen die naar België komen voor een periode van meer dan 3 maanden moeten zich bij de dienst Vreemdelingen aanmelden.

Afhankelijk van de nationaliteit zijn er verschillende procedures mogelijk.

Voor EU-onderdanen zijn er de volgende mogelijkheden:

  • een aanvraag als werkzoekende/werknemer/zelfstandige (via bijlage 19)
  • een aanvraag op basis van gezinshereniging (via bijlage 19)
  • een aanvraag als student (via bijlage 19)
  • een aanvraag als beschikker over voldoende bestaansmiddelen (via bijlage 19)

Voor elke aanvraag dienen er telkens specifieke documenten voorgelegd te worden die afhankelijk zijn van de soort aanvraag. Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Vreemdelingen.

Voor de onderdanen van een land dat niet behoort tot de Europese Unie, zijn er de volgende mogelijkheden:

  • een aanvraag als werknemer
  • een aanvraag op basis van gezinshereniging
  • een aanvraag als student

Enkel binnenkomst met machtiging visum type D, verkregen op de Belgische ambassade van het land van verblijf.

Voor elke aanvraag dienen er telkens specifieke documenten voorgelegd te worden die afhankelijk zijn van de soort aanvraag. Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Vreemdelingen.

Procedure

Voor elke procedure gelden specifieke voorwaarden. Voor meer informatie over jouw  specifieke situatie, maak een afspraak bij de dienst Vreemdelingen of contacteer ons via mail. Wij bespreken de te volgen procedure en bezorgen jou een lijst van documenten die je bij de volgende afspraak moet meebrengen.

Kostprijs

Afhankelijk van de te volgen procedure en de nationaliteit, wordt er door de dienst Vreemdelingen in de eerste plaats een attest van immatriculatie (vooral niet –EU onderdanen), ofwel wordt er een elektronische verblijfskaart afgeleverd.
  • een attest van immatriculatie bedraagt € 7.
  • een elektronische verblijfskaart bedraagt € 25.