Verblijf minder dan 3 maanden (Toerist)

Alle vreemdelingen die naar België komen voor een periode van minder dan 3 maanden moeten zich bij de dienst Vreemdelingen aanmelden.
 
Afhankelijk van de nationaliteit wordt er een aankomstverklaring (bijlage 3) of een melding van aanwezigheid afgeleverd (bijlage 3ter).
  • De EU-onderdanen worden in het bezit gesteld van een melding van aanwezigheid wanneer deze zich aanmelden bij het loket.
  • Voor de personen die geen nationaliteit hebben van een land dat behoort tot de Europese Unie, wordt er een aankomstverklaring afgeleverd.  Behoudens verblijf in een hotel of pension, dient de aankomstverklaring binnen de 8 dagen na zijn/haar aankomst in België worden aangevraagd in de gemeente waar hij/zij verblijft.

Wat meebrengen

Afhankelijk van de nationaliteit, brengt u de volgende documenten mee:
  • De EU-onderdanen:  identiteitskaart of paspoort
  • Onderdanen van landen die niet tot de EU behoren: paspoort met visum, 1 pasfoto

Kostprijs

Het attest kost € 3.