Verblijfsbelasting

Datum bekendmaking maandag 23 december 2019
Datum besluit maandag 16 december 2019
Einddatum woensdag 31 december 2025

Belasting op toeristische logies zoals hotels, hostels, B&B's, gastenkamers, vakantiewoningen, vakantieflat, vakantiestudio,...

Belasting voor woongelegenheden of logies, andere dan kamergerelateerde of terreingerelateerde toeristische logies, te huur of ter beschikking gesteld op het grondgebied van de gemeente voor het verblijf van personen die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of vreemdelingenregister van de gemeente.

Belasting op studentenkamers.

Dit is een belasting met aangifteplicht. Je kan aangifte doen via de aangifteformulieren: