Verblijfsregeling kinderen bij co-ouderschap

De gescheiden ouder die in een andere gemeente gaat wonen dan de ouder bij wie het minderjarig kind gedomicilieerd is, kan gebruik maken van de mogelijkheid om de gedeelde verblijfsregeling in het bevolkingsregister van de gemeente te laten registreren. Het gaat dus om het officieel laten registreren dat het kind deels in de andere gemeente verblijft, maar er niet zijn officieel adres heeft.

De registratie van dit tweede adres als verblijfplaats heeft als voordeel:

  • Dat kinderen van dezelfde voordelen genieten als zouden ze in die gemeente hun domicilie hebben.
  • Het betreft faciliteiten zoals buitenschoolse kinderopvang, sportdienst, speelpleinwerking en activiteiten van de jeugddienst.
  • Maar ook gaat het om veiligheidsredenen: hulpdiensten kunnen op die manier ook weten op welk adres het kind eventueel verblijft.

Belangrijk is te weten dat er geen extra fiscale of sociaalrechterlijke voordelen gekoppeld worden aan de registratie van het verdeeld verblijf.

Wat meebrengen

  • De gerechtelijke beslissing over de huisvesting van het kind.
  • Het gezamenlijk akkoord van de ouders, zeg maar de door beide ouders getekende ouderschapsovereenkomst, waarin onder meer de gedeelde huisvesting is beschreven.
  • Is er geen schriftelijke overeenkomst, dan moet de andere ouder zijn/haar toestemming geven.

Kostprijs

De registratie in het verblijfsregister is gratis.

Regelgeving

KB van 26 december 2015, in werking getreden op 15 februari 2016.