Vergoedingsreglement voor de verkoop van afvalzakken door handelszaken - aanslagjaren 2020-2025 (aanpassing)

Datum bekendmaking donderdag 06 juli 2023
Datum besluit maandag 26 juni 2023
Datum zitting maandag 26 juni 2023
Einddatum woensdag 31 december 2025

Er wordt een vergoeding gegeven aan de handelaars die de uniforme afvalzak met Interza-logo verkopen in Zaventem.

Handelaars zijn verplicht de huisvuilzakken te verkopen tegen de vastgelegde tarieven van de gemeente Zaventem (retributiereglement met betrekking tot de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen).

Interza geeft per kwartaal aan de handelaars een voorstel tot opeisbare vergoeding. De handelaars hebben vanaf die datum 3 maanden tijd om de vergoeding aan te vragen bij Interza.