Verkiezingen

Op 9 juni 2024 vinden drie verkiezingen plaats:

  • De Europese verkiezing: je kiest vertegenwoordigers voor het Europees parlement
  • De federale verkiezingen: je kiest parlementsleden voor de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers
  • Verkiezingen voor het Vlaams parlement.

Bericht over de plaats waar de namen van de getuigen in ontvangst zullen worden genomen