Verwarmingstoelage

Wat?

De overheid geeft een tussenkomst aan gezinnen die hun huis verwarmen met brandstof afkomstig uit petroleum. De maatschappelijk werker van de sociale dienst bekijkt samen met die gezinnen of zij in aanmerking komen voor een toelage.

Het bedrag van de stookoliepremie is afhankelijk van de brandstofsoort, van de prijs per liter en tot welke categorie personen je behoort.

Wie heeft recht op een verwarmingstoelage?

  • Personen met een verhoogde verzekeringstegemoetkoming zoals bedoeld in de Wet van 14 juli 1994 (artikel 37 §§ 1 en 19) betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  • Gezinnen met een maximum jaarinkomen van € 19.566,25 verhoogd met € 3.622,24 per persoon ten laste.
  • Personen met schuldoverlast, die schuldenbemiddeling of een collectieve schuldenregeling hebben en waarvoor het OCMW heeft vastgesteld dat zij hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.