Voedselbedeling

Vzw De Zoekmand bedeelt maandelijks voedsel met o.a. voedingsmiddelen en verse groenten van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen.

De begunstigden zijn personen en gezinnen die onder de armoedenorm (FEAD) vallen. De maatschappelijk werker onderzoekt of je recht hebt op voedselbedeling.