Voetbalsite tussen Tiendeschuurveld en Eversestraat

 

Start der werken: gepland najaar 2021

De gemeente besliste om belangrijke wijzigingen aan te brengen aan deze sportsite. Dit project is een intergemeentelijke samenwerking met Haviland.

  • Het tweede oefenveld, dat tussen hoofdveld en tennis ligt, werd in 2020 al omgevormd tot een kunstgrasveld.
  • De oude kantine/kleedkamers voldoen niet meer aan de hedendaagse energienormen en veiligheid en zullen op die plaats verdwijnen.
  • Er wordt een nieuwe kantine met kleedkamers gebouwd op de langste zijde van het hoofdveld (veld#1). Daarvoor wordt de open staantribune afgebroken en een deel van het bos gerooid. In dit gebouw, dat opgetrokken zal worden d.m.v. container-units, zal bestaan uit een kantine, kleedkamers en toiletten voor verschillende ploegen en scheidsrechters, een technische ruimte en een vergaderzaal.
  • De toegangsweg naar deze kantine zal gebeuren vanaf de Tiendeschuurveld. Tussen veld #1 en de straat komt er eveneens een parking voor -+ 80 voertuigen (met inbegrip van mindervalidenplaatsen en laadpalen).
  • Er wordt rekening gehouden met een toekomstige uitbreiding van de tennis en een oefenveld voor de jongste voetballertjes.
  • Tussen de bestaande tennisinfrastructuur en de parking komt er ook een Wadi (Water Afvoer Drainage Infiltratie) om het overtollige hemelwater te kunnen bufferen.
  • Na de fase kantine + parking zal de oude kantine afgebroken worden en de oude parking zal opgedeeld worden in een aantal kavels. Er zal evenwel ook een toegangspad aangelegd worden zodat de voetbalvelden te voet bereikbaar blijven vanaf de Eversestraat