Meld mogelijke gevallen van vogelgriep

Bij beter weer neemt het risico op vogelgriep weer toe. Merk je een uitbraak bij jouw kippen of ander pluimvee? Dan is het nodig om ze af te schermen van wilde vogels. Dode vogels moeten altijd gemeld worden via de gratis Influenzalijn: 0800 99 777.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) lanceerde de gratis de influenzalijn om grote uitbraken van de vogelgriep te vermijden. 

Stel je opvallend meer sterfte bij wilde vogels vast op je terrein? Bel dan het nummer 0800 99 777

Vogelkadavers verwijderen

Het is belangrijk om dode vogels te verwijderen zodat het virus zich niet verder verspreidt in de natuur. Er werden immers ook al wilde zoogdieren, zoals vossen, ziek door het eten van besmet pluimvee. Om de besmettingskans van zoogdieren te verkleinen en verdere virusmutaties van vogelgriep bij zoogdieren te voorkomen, is het dus belangrijk dat vogelkadavers zoveel mogelijk verwijderd worden. Houd ook huisdieren op afstand van dode en zieke vogels.

Let op: raak kadavers niet aan met de blote hand en ruim ze op met voldoende beschermingsmiddelen.

Meer info vind je op de website van het FAVV. 

Video

Gepubliceerd op vrijdag 24 maart 2023 9.00 u.