Voorlopig rijbewijs categorie A, BE, C, CE, D en DE ( model 3 )

Aanvragen : Maak een afspraak

 

Afhalen : Maak een afspraak

Opgelet! In 2017 wijzigden er heel wat zaken aan de rijopleiding en het praktisch rijexamen! ! Surf naar de website www.rijbewijzer.be  voor een handig overzicht.

Je kan je voorlopig rijbewijs categorie A, BE, C, CE, D en DE (model 3) aanvragen bij de dienst Bevolking. Het is 1 jaar geldig.

Voorwaarden

 • Je vraagt je rijbewijs persoonlijk aan.
 • Zonder autorijschool, vrije begeleiding.

Voorwaarden begeleider:

 • Minimumleeftijd :
  C1, C1+E, C, C+E ==> 24 jaar
  D1, D1+E, D, D+E ==> 27 jaar
 • Ten minste 6 jaar houder van een rijbewijs voor dezelfde categorie.
 • De laatste 3 jaar geen verval van het recht tot sturen opgelopen.
 • Als de persoon al begeleider (geweest) is voor een andere persoon, is er een wachttijd van 1 jaar vanaf het moment dat hij niet meer vermeld is op dat voorlopig rijbewijs. Dit verbod geldt niet voor eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers, pleegkinderen of deze van de wettige partner.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Na 7 werkdagen kan je je rijbewijs persoonlijk afhalen aan het onthaal Burgerzaken.

Wat meebrengen

 • Je identiteitskaart.
 • Aanvraagformulier met de handtekening van de aanvrager. De begeleider(s) moet(en) ook handtekenen (behalve voor cat. A ) + kopij van hun identiteitskaart(en).
 • Voor categorie C en D: medisch attest

Indien van toepassing:

 • Attest praktijklessen van een erkende rijschool.
 • Rijgeschiktheidsattest.

Kostprijs

€ 25 te betalen bij de aanvraag (bancontact of cash, geen kredietkaart)

Uitzonderingen

Verlies of diefstal?

Doe zo snel mogelijk aangifte bij de lokale politie. Je ontvangt een attest waarmee je, een nieuw rijbewijs kan aanvragen.

Meer info

www.goca.be