Voorlopig rijbewijs categorie B

Ben je geslaagd voor je theoretisch rijexamen, dan kan je een voorlopig rijbewijs aanvragen. Dat kan online via de app Beldrive, of bij dienst Burgerzaken. Met een voorlopig rijbewijs mag je met een voertuig op de openbare weg rijden om je voor te bereiden op het praktische rijexamen.

Vanaf 1 maart 2024: Herinvoering vormingsmoment voor de aanvraag van een voorlopig rijbewijs M36 of M12.

Het vormingsmoment is verplicht voor begeleiders van kandidaat-bestuurders met een voorlopig rijbewijs M36 of M12 dat word afgeleverd op 1 maart 2024 of daarna.

Controle bij examencentrum

Op de dag van het praktijkexamen controleert het examencentrum of de begeleider het vormingsmoment tijdig gevolgd heeft en de deelname nog geldig is.

Beide begeleiders moeten het vormingsmoment volgen

Als een kandidaat-bestuurder twee begeleiders heeft, moeten beide begeleiders het vormingsmoment volgen. Minstens één van hen moet het vormingsmoment minstens 5 maanden voor de datum van het praktijkexamen volgen.

Meer info vindt u op https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b/vormingsmoment-voor-begeleiders .

Hoe vraag ik mijn voorlopig rijbewijs online aan?

Ga naar Beldrive voor je online aanvraag

Wat heb je nodig om je voorlopig rijbewijs online aan te vragen?

 • Een verbinding via je eID of via Itsme (personen jonger dan 18 jaar of personen die hun authenticatiecodes niet hebben geactiveerd, kunnen online geen voorlopig rijbewijs aanvragen);
 • Het attest van slagen voor het theorie-examen categorie B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld;
 • Het bekwaamheidsattest afgegeven door een rijschool (20 uur) in Vlaanderen of Brussel, of in Wallonië door het examencentrum voor het rijbewijs;
 • Voor burgers die de praktijklessen hebben gevolgd in een in Wallonië gevestigde rijschool: de technische rijvaardigheidstest (TCTC) afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs.

Je neemt best een foto of scan van deze documenten voordat je de applicatie start.

Volg de instructies om online je voorlopig rijbewijs aan te vragen. Om je voorlopig rijbewijs af te halen bij dienst Burgerzaken, maak je eerst een afspraak:

Ik wil een afspraak om mijn voorlopig rijbewijs af te halen

 

Kan ik mijn voorlopig rijbewijs ook bij dienst burgerzaken aanvragen?

Zeker! Daarvoor maak je eerst een afspraak bij dienst Burgerzaken.

Aanvragen :Maak een afspraak

Afhalen : Maak een afspraak

Wat meebrengen

Wil je een voorlopig rijbewijs mét begeleider (Model 36) aanvragen? Volgende zaken breng je mee:

 • Je identiteitskaart
 • Een pasfoto als je niet meer lijkt op de foto van je identiteitskaart. Je kan aan het onthaal van Burgerzaken eventueel een foto maken in de fotocabine.
 • Het aanvraagformulier van het examencentrum
 • Bij verlies of diefstal van je identiteitskaart breng je een attest mee van de politie.
 • Een kopie van de identiteitskaart van de begeleider(s)

Voor een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (model 18) breng je ook mee:

 • Het bekwaamheidsattest van de rijschool waarmee je aantoont dat je 20 uur praktijkles hebt gevolgd.

OPGELET:
Laat je begeleider(s) het aanvraagformulier van het examencentrum invullen en ondertekenen.

Is je voorlopig rijbewijs vervallen?

3 jaar wachttijd

Als je voorlopig rijbewijs (model 18 of 36) vervalt, kan je pas 3 jaar na de vervaldag een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen.

Wil je toch al het praktijkexamen afleggen?

Dan moet je minstens 6 uur praktijkles volgen bij een rijschool en vraag je op de dienst bevolking een stageattest aan. Je maakt daarvoor een afspraak en neemt je identiteitskaart en het vervallen voorlopig rijbewijs mee.

Voorlopig rijbewijs van 12 maanden (met begeleiders)

Tijdens de wachttijd van 3 jaar kan je eventueel een voorlopig rijbewijs van 12 maanden (met begeleiders) aanvragen. Je maakt daarvoor een afspraak.

Voorwaarden

 • Je had de afgelopen 3 jaar een voorlopig rijbewijs model 18 of 36.
 • Het theoretische examen is nog geldig. Als het niet meer geldig is, moet je eerst het theoretische examen opnieuw afleggen in het examencentrum.

Wat breng je mee?

 • Je identiteitskaart
 • Je vervallen voorlopig rijbewijs (model 18 of 36)
 • Het attest van de rijschool waaruit blijkt dat je minstens 6 uur praktijkles volgde na de vervaldatum van je voorlopig rijbewijs (model 18 of 36)
 • Een kopie van de identiteitskaart van de begeleiders
 • Het aanvraagformulier van het examencentrum ('Aanvraag tot een voorlopig rijbewijs'), ingevuld en ondertekend door de begeleider(s)

Kostprijs

€ 25 (bancontact of cash, geen kredietkaart)

Meer info

Nuttige info om je voor te bereiden op het rijexamen vind je op:

Verlies of diefstal?

Doe zo snel mogelijk aangifte bij de lokale politie. Je ontvangt een attest waarmee je een nieuw rijbewijs kan aanvragen.

Aanvragen : Maak een afspraak

Afhalen : Maak een afspraak