Voorlopig rijbewijs categorie B

Aanvragen :Maak een afspraak

 

Afhalen : Maak een afspraak

Coronamaatregelen op Belgisch niveau

De voorlopige rijbewijzen , die hun geldigheid verloren na 15 maart 2020,  zijn verlengd tot:

31 december 2021 wanneer hun geldigheid verstrijkt na 15 maart 2020  maar vóór 1 oktober 2021;

31 maart 2022 wanneer hun geldigheid verstrijkt  na 30 september 2021 maar vóór 1 januari 2022.

Ben je geslaagd voor het theoretisch rijexamen, dan kan je een voorlopig rijbewijs aanvragen. Daarmee mag je met een voertuig op de openbare weg rijden om je voor te bereiden op het praktisch rijexamen.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs kan je online aanvragen ( vanaf oktober ) of aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Vanaf oktober is het mogelijk om online je voorlopig rijbewijs M18 ( zonder begeleider, 18 maanden geldig ) aan te vragen.
Dit kan via de web- en smartphoneapp 'Beldrive', ontwikkeld door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Dankzij deze administratieve vereenvoudiging moet je dus enkel nog naar het gemeentehuis om je voorlopig rijbewijs af te halen

Na 7 werkdagen kan je je rijbewijs persoonlijk afhalen aan het onthaal Burgerzaken ( op afspraak ) .

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Als de foto op je identiteitskaart niet meer gelijkend is: 1 recente pasfoto
  In het gemeentehuis staat een fotocabine.
 • Aanvraagformulier van het examencentrum (Aanvraag tot een voorlopig rijbewijs)
 • Bij verlies of diefstal: attest van de Belgische politie

Voor een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (model 18) breng je ook mee:

 • Bekwaamheidsattest van de rijschool waarmee je aantoont dat je 20 uur praktijkles hebt gevolgd.

Vanaf oktober is het mogelijk om online je voorlopig rijbewijs M18 ( zonder begeleider, 18 maanden geldig ) aan te vragen.
Dit kan via de web- en smartphoneapp 'Beldrive', ontwikkeld door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Dankzij deze administratieve vereenvoudiging moet je dus enkel nog naar het gemeentehuis om je voorlopig rijbewijs af te halen.

Voor een voorlopig rijbewijs met begeleider (model 36) breng je ook mee:

 • Kopie van de identiteitskaart van de begeleider(s)

OPGELET:
Laat je begeleider(s) het aanvraagformulier van het examencentrum invullen en ondertekenen.

Voorlopig rijbewijs vervallen?

3 jaar wachttijd

 • Als je voorlopig rijbewijs (model 18 of 36) vervalt, kan je pas 3 jaar na de vervaldag een nieuw voorlopig rijbewijs (model 18 of 36) aanvragen.

Wil je toch al het praktijkexamen afleggen?

 • Dan moet je minstens 6 uur praktijkles volgen bij een rijschool en vraag je op de dienst bevolking een stageattest (bijlage 4) aan. Je maakt daarvoor een afspraak en neemt je identiteitskaart en het vervallen voorlopig rijbewijs mee.  

Voorlopig rijbewijs van 12 maanden (met begeleiders)

 • Tijdens de wachttijd van 3 jaar kan je eventueel een voorlopig rijbewijs van 12 maanden (met begeleiders) aanvragen. Je maakt daarvoor een afspraak.

Voorwaarden

 • Je had de afgelopen 3 jaar een voorlopig rijbewijs model 18 of 36.
 • Het theoretisch examen is nog geldig. Als het niet meer geldig is, moet je eerst het theoretisch examen opnieuw afleggen in het examencentrum.

Wat breng je mee?

 • Identiteitskaart
 • Vervallen voorlopig rijbewijs (model 18 of 36)
 • Attest rijschool waaruit blijkt dat je minstens 6 uur praktijkles volgde na de vervaldatum van je voorlopig rijbewijs (model 18 of 36)
 • Kopie van de identiteitskaart van de begeleiders
 • Aanvraagformulier examencentrum ('Aanvraag tot een voorlopig rijbewijs'), ingevuld en ondertekend door de begeleider(s)

Kostprijs

€ 25 te betalen bij de aanvraag (bancontact of cash, geen kredietkaart)

Uitzonderingen

Verlies of diefstal?

Doe zo snel mogelijk aangifte bij de lokale politie. Je ontvangt een attest waarmee je een nieuw rijbewijs kan aanvragen.

Meer info

Nuttige info om je voor te bereiden op het rijexamen vind je op: