Voorschot op uitkering

  • Heb je recht op een werkloosheidsvergoeding, een tegemoetkoming aan personen met een handicap, een rust- of overlevingspensioen, een ziektevergoeding, kinderbijslag of een andere uitkering?
  • Laat de goedkeuring van je dossier meer dan een maand op zich wachten?

Dan kan je via het Sociaal Huis een voorschot op je uitkering vragen. Een maatschappelijk werker onderzoekt of je hier recht op hebt.

Zodra het dossier van je uitkering is goedgekeurd, moet je de voorschotten terugbetalen. In de meeste gevallen regelt de sociale dienst de terugbetaling rechtstreeks met de bevoegde instelling.

Voorschotten op onderhoudsgelden worden niet door het Sociaal Huis uitgekeerd. Hiervoor kan je terecht bij de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO). Onze maatschappelijk werkers kunnen hierover meer informatie geven, os surf naar de website van DAVO.