Vrijgestelde inrichtingen en activiteiten

Sommige inrichtingen en activiteiten zijn vrijgesteld van vergunning. Voor de meeste werken heb je een omgevingsvergunning nodig. Voor een aantal inrichtingen en activiteiten is een melding voldoende.

Volgende handelingen kunnen vrijgesteld zijn van vergunning:

Voorwaarden

Voorschriften zijn verschillend per perceel en afhankelijk van een aantal afgebakende zones binnen de gemeente. Deze afbakening gebeurt door middel van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, een Bijzonder Plan van Aanleg, een verordening, het gewestplan, en/of een geldende verkaveling. Deze voorschriften kunnen elkaar overlappen. Het is daarom aangewezen steeds contact op te nemen met de dienst.

Volgende reglementeringen worden onder andere gehanteerd bij de beoordeling:

Check via de indelingslijst en/of Vlarem wegwijzer of jouw activiteit is ingedeeld. Het blijft echter aangewezen ook contact op te nemen met de dienst om de volledige informatie te verkrijgen.