Vrijgestelde stedenbouwkundige handelingen

Voorwaarden

Voorschriften zijn verschillend per perceel en afhankelijk van een aantal afgebakende zones binnen de gemeente. Deze afbakening gebeurt door middel van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, een Bijzonder Plan van Aanleg, een verordening, het gewestplan, en/of een geldende verkaveling. Deze voorschriften kunnen elkaar overlappen. Het is daarom aangewezen steeds contact op te nemen met de dienst vooraleer een omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen.

Volgende reglementeringen worden onder andere gehanteerd bij de beoordeling: